Úvod Z DOMOVA Počas pandémie nastal u detí nárast samovražedných pokusov

Počas pandémie nastal u detí nárast samovražedných pokusov

Foto: archív

Počas pandémie koronavírusu nastal u detí nárast samovražedných pokusov. Rovnako u nich vrástol počet depresívnych a úzkostných porúch, ktoré sa zároveň zhoršili. Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave tiež eviduje nižší vek vzniku porúch príjmu potravy. Uviedla to Dana Kamenická, hovorkyňa NÚDCH.

„Už pred pandémiou sme zaznamenali zmenu spektra psychických porúch detí, ako bol nárast sebapoškodzujúceho správania, nárast zvýšeného konzumu sociálnych sietí, počítačových hier, internetu a s tým súvisiace zmeny správania, poruchy príjmu potravy,“ spresnila Kamenická.

Detská psychiatria u nás bojujes nedostatkom pedopsychiatrov v ambulanciách, s nedostatkom akútnych a doliečovacích lôžok a chýba aj detský psychiatrický stacionár. „Problematická je aj následná starostlivosť a nedostatok detských psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov či logopédov,“ opísala Kamenická.

Čakacie doby v psychiatrických ambulanciách NÚDCH sa aktuálne pohybujú od jedného do troch mesiacov. Akútne prípady sa riešia okamžite. Ročne absolvujú podľa hovorkyne špecializačnú skúšku, teda atestáciu v špecializačnom programe detská psychiatria, dvaja až šiesti lekári. Od roku 2012 úspešne atestovalo 23 lekárov. Z nich odišli traja do zahraničia.

„Po skončení vysokoškolského štúdia 2. stupňa, teda po dosiahnutí vzdelania MUDr., sa lekár rozhodne, akú špecializáciu chce študovať. Špecializačné štúdium detská psychiatria trvá päť rokov, od 1. 2. 2020 sa skrátilo na štyri roky,“ povedala Kamenická.

Záujem o špecializačné štúdium detská psychiatria je, avšak problémom je, že ak aj absolvent lekárskej fakulty má záujem o špecializačné štúdium, musí sa zamestnať a školiť v zdravotníckom zariadení.

„Ak ich nezamestná nijaké zdravotnícke zariadenie a neumožní im vzdelávanie, tak sa nemajú kde vyškoliť a hľadajú si iné špecializačné štúdium, napríklad psychiatriu. Špecializačné štúdium detská psychiatria je aktuálne akreditované na vzdelávacej ustanovizni Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,“ vysvetlila Kamenická.