Úvod Komentáre Právny, vedecký aj teologický svet sa zhodujú: transgenderová ideológia je nebezpečná

Právny, vedecký aj teologický svet sa zhodujú: transgenderová ideológia je nebezpečná

Foto: archív

Transgenderové hnutie je založené na znepokojujúcej gender ideológii, ktorá popiera základné fakty o ľudských bytostiach. Ale popieranie základných skutočností, ako je vzťah medzi pohlavím človeka a jeho biologickým pohlavím, tento fakt nijako nezmení.

Namiesto toho jednoducho podporuje počiatočnú formu nesúladu, zvyčajne u tých, ktorí sú už zraniteľní alebo zápasia. Hovorí tým, ktorí zažívajú rodovú dysfóriu, že ich telá súvisia s ich identitou. Vytvára rozpor medzi tým, ako jednotlivci myslia a cítia a kým v skutočnosti sú.

Teológia Písma (nehovoriac o biologickej vede) – na rozdiel od škodlivej a deštruktívnej ideológie transgenderizmu – ponúka ľuďom oveľa lepší rámec pre pochopenie ich samých a vlastnej sexuality.

S blížiacimi sa voľbami sa najmä liberálne a progresívne strany chopili aj tejto nebezpečnej agendy, pričom ju označujú za pokrokovú a ľudskoprávnu dimenziu a snažia sa ideologické experimentálne dogmy gender agendy, vrátane transrodovej ideológie, pretlačiť nielen do vzdelávacieho, ale aj justičného systému Slovenskej republiky.

Je to popieranie biologickej reality, myslia si francúzske feministky
Oboznámme sa preto s tromi pohľadmi na túto deštrukčnú ideológiu, ktorej fanatickí aktivisti vnucujú vysoko subjektívny a nesúrodý svetonázor a tvrdia, že na biológii a tele vôbec nezáleží a na oponentov hádžu rôzne difamačné nálepky. Azda najopovážlivejšie sa vyjadrila feministická filozofka Judith Butlerová, ktorá označila hnutia „protirodovej ideológie“ za fašistický trend.

Opačný názor ako Butlerová majú dve francúzske feministky, ktoré spustili platformu s názvom Femelliste, aby do verejnej diskusie vniesli „hlasy žien, ktoré sa neodvážia postaviť proti transgenderizmu“. Transgenderová ideológia je podľa nich pre mládež nebezpečná, pretože popiera biologickú realitu.

Dora Moutotová a Marguerite Sternová považujú spomenutú ideológiu za ”politický projekt aktivistov, ktorí nie sú nevyhnutne všetci transsexuáli, a ktorý sa snaží preniknúť do všetkých sfér spoločnosti,“ uviedli vo francúzskom denníku Le Figaro.

Na Sternovej životnom príbehu a postojoch sa odráža aj ideologická zaangažovanosť médií. Sternová ako feministka v nich bola veľmi populárna, ale iba dovtedy, ako začala kritizovať transgenderovú ideológiu. Médiá sa potom od nej úplne odvrátili.

Koláž: archív

„Považujem sa za väčšiu feministku, ako som bývala,“ hovorí Sternová. „Byť feministkou tiež znamená myslieť proti srsti. Cieľom nášho prístupu je práve vrátiť ženy do centra feminizmu. Chceme byť prítomné, aby sme im mohli dať odpovede, keď ľudia začnú spochybňovať túto ideológiu.”

Aj britský Najvyšší súd zasadil vážnu ranu transrodovému šialenstvu a postavil sa za morálnu príčetnosť.

V prelomovom rozhodnutí sudcovia odmietli, aby deti mladšie ako 16 rokov mohli dať informovaný súhlas na užívanie blokátorov puberty, ktoré „potláčajú uvoľňovanie pohlavných hormónov v tele, vrátane testosterónu a estrogénu, počas puberty“.

„Sudcovia dospeli k záveru, že u dieťaťa mladšieho ako 13 rokov je veľmi nepravdepodobné, že bude schopné poskytnúť informovaný súhlas, a vo veku 14 a 15 rokov je stále málo pravdepodobné, že plne chápe dôsledky liečby. Aj v prípade 16- a 17-ročných, že môže byť podľa rozsudku vhodné zapojiť do rozhodovania súdy,“ povedala novinárka Alison Holtová v BBC.

Pri vydávaní rozhodnutia súd poznamenal, že blokátory puberty a skrížené pohlavné hormóny používané na “liečbu” jedincov trpiacich rodovou dysfóriou alebo túžiacich po „zmene“ pohlavia, sú v skutočnosti experimenty, ktorých dlhodobé účinky sú neznáme.

Vedec: Sex je binárny
Slávny ateista a evolučný biológ Richard Dawkins kritizuje transgenderovú ideológiu ako „čudnú deformáciu reality“. Dawkins to povedal v podcaste, v ktorom sa zhováral s novinárkou Helen Joyceovou.

„Sex je binárny, o tom niet pochýb,“ vyhlásil Dawkins. “Ak dovolíme ľuďom, aby si sami určili pohlavie, môže to viesť to napríklad k zničeniu ženských športov alebo k umiestneniu násilníkov do ženských väzníc,” doplnila ho Joyceová.

Koláž: archív

Hlava katolíckej cirkvi, pápež František, označil TRANSrodovú PROPAGANDU za jednu z najnebezpečnejších IDEOLÓGIÍ.

V rozhovore pre argentínsky denník La Nacion hlava katolíckej cirkvi sa vyjadrila k tému rodu. “Je to nebezpečné,” povedal František, “pretože znižuje hodnotu mužov a žien.” Pápež ďalej povedal, že takzvaná transgenderová ideológia presahuje sexuálnu oblasť, vymazáva ľudskosť, stiera rozdiely medzi pohlaviami a robí tým svet podobným a nudným.

Ako vidíme, tri rôzne oblasti života a spoločnosti – justícia, veda i náboženstvo sa vzácne zhodli pri definícii a odmietnutí dogiem transrodovej ideológie, ktorá má obrovské mediálne a spoločenské pokrytie a čoraz väčšmi deformuje a ideologicky indoktrinuje nielen vzdelávací systém, ale ovplyvňuje aj politiku a legislatívu.

Len pripomeňme, že podľa našej ústavy sa Slovenská republika neriadi nijakou ideológiou. Nielen transgenderová, ale aj ďalšie ideológie prenikajúce zo Západu si našli svojho vplyvného mocenského hostiteľa v bruselských európskych štruktúrach, cez ktoré sa táto nebezpečná agenda šíri a legislatívne presadzuje do praxe.

Preto bude potrebné na Slovensku opäť vrátiť nadradenosť slovenskej ústavy nad legislatívne normy EÚ. Dôvod na návrat k národnej suverenite v kultúrnych a etických otázkach je veľmi silný: naša historická skúsenosť s dvomi totalitnými ideológiami v 20. storočí.

Marxsisticko-leninskej sme sa zbavili v roku 1989 a do prvého článku Ústavy SR sme vložili ustanovenie, podľa ktorého už nijaká ideológia nemá v našom štáte miesto: multikulturalizmus, liberalizmus, neomarxizmus, ani transrodová ideológia.

(Autor je publicista, pronárodný a občiansky aktivista. Od roku 2022 pôsobí v hnutí Republika)

Foto: archív