Úvod ZO ZAHRANIČIA Putin žiada zákaz porovnávania Sovietskeho zväzu s nacistickým Nemeckom

Putin žiada zákaz porovnávania Sovietskeho zväzu s nacistickým Nemeckom

Foto: archív

Ruský prezident Vladimir Putin požiadal parlament o vypracovanie zákona, ktorý zakáže verejné porovnávanie roly niekdajšieho Sovietskeho zväzu za 2. svetovej vojny s nacistickým Nemeckom. Ide o reakciu na čoraz častejšie podobné interpretácie v niektorých európskych krajinách.

Šéfka kultúrneho výboru Dumy Jelena Jampoľskaja sa vlani sťažovala, že sa v Rusku vydávajú a používajú knihy – populárne aj medzi mládežou – v ktorých sa skutky Červenej armády dávanú na jednu úroveň s počínaním jednotiek nacistického Nemecka. Navrhla takéto praktiky zakázať zákonom.

Prezident s tým vyjadril súhlas a na tomto základe vznikli spomínané inštrukcie. Už predtým opakovane hovoril o pokusoch prepisovať históriu a prekrúcať pravdu o 2. svetovej vojne. Putin označil ľudí, súhlasiacich s prekrúcaním dejín, za „moderných kolaborantov“.

Ruský prezident publikoval minulý rok rozsiahly článok o 2. svetovej vojne, v ktorom zodpovednosť za vypuknutie konfliktu pripísal európskym mocnostiam. Reagoval v ňom aj na uznesenie Európskeho parlamentu zo septembra 2019, podľa ktorého sa 2. svetová vojna začala v dôsledku sovietsko-nemeckej dohody, známej ako pakt Ribbentrop-Molotov.

Putin upozornil na to, čo paktu predchádzalo: „Čo predtým robili európske krajiny? Presne to isté.“ Na mysli mal predovšetkým Mníchovskú dohodu zo septembra 1938, v ktorej západné mocnosti súhlasili s rozbitím spojeneckého Československa hitlerovským Nemeckom.