Úvod Z DOMOVA S prevodom Múzea SNP pod Naďovo ministerstvo nesúhlasí Zväz múzeí na Slovensku...

S prevodom Múzea SNP pod Naďovo ministerstvo nesúhlasí Zväz múzeí na Slovensku ani pracovníci múzea

Pamätník a Múzeum SNP v Banskej Bystrici. (Foto: archív)

Zmena zriaďovateľa a plánovaná reštrukturalizácia Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici nebude bez vopred zverejneného jasného, akceptovaného postupu znamenať zlepšenie nielen pre inštitúciu, odborných zamestnancov, ale ani pre širokú verejnosť, ktorej celonárodná inštitúcia slúži.

Tvrdí to predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) v stanovisku, ktorým reagovalo na ohlásený zámer o prevode správy Múzea SNP z Ministerstva kultúry SR pod Ministerstvo obrany SR. Autorom iniciatívy o prevode je šéf rezortu obrany Jaroslav Naď.

Predstavenstvo ZMS žiada ministerstvo kultúry, aby napriek podpísanému memorandu spomenutý zámer prehodnotilo a začalo sa zaoberať nachádzaním zdrojov, najmä progresívnemu fundraisingu a kvalifikovanej príprave výziev pre čerpanie fondov EÚ v novom programovom období 2021 – 2027.

Podľa ZMS práve toto je cesta k výrazne vyššiemu dofinancovaniu fondových inštitúcií, najmä múzeí a ďalších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Zväz dodal, že naďalej ponúka ministerstvu kultúry odborné kapacity pre kvalifikované riešenie problematiky, tak, aby prišli ku konsenzu.

ZMS, združujúci 74 z celkového počtu 93 slovenských múzeí, pripomína, že banskobystrické Múzeum SNP patrí k popredným múzeám u nás a svojou činnosťou sa zaradilo i medzi významné svetové múzeá.

„Je otázne a zároveň i zarážajúce, prečo sa ministerstvo vzdáva jednej zo svojich najdôležitejších kultúrnych inštitúcií v sektore múzejníctva. Doteraz neboli zverejnené relevantné analýzy a regulárne odborné dôvody, prečo má k tejto delimitácii prísť.

Práve v tomto období má byť prioritou zriaďovateľa udržanie a dofinancovanie fondových inštitúcií s dlhodobou tradíciou. Je nám ľúto, že základné odborné posúdenie bolo v prípade tohto rozhodnutia opomenuté a odborná verejnosť ignorovaná.

Ako dosvedčuje i petícia odborníkov, rozhodnutie ministerstva nemá podporu odbornej verejnosti,“ píše vo svojom stanovisku predstavenstvo ZMS. Nemá ju ani v prípade vedenia a pracovníkov tohto banskobystrického múzea.

Jaroslav Naď. (Foto: TASR)