Úvod Z DOMOVA SAV: Väčšina Slovákov si myslí, že Rómovia majú nezaslúžené výhody

SAV: Väčšina Slovákov si myslí, že Rómovia majú nezaslúžené výhody

Foto: archív

Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody, domnieva sa takmer 80 percent respondentov prieskumu postojov k Rómom, ktorý uskutočnil Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Vyše 60 percent opýtaných sa stotožňuje s otvorene negatívnymi názormi na Rómov, 51 percent ich vníma ako hrozbu pre národnú identitu a vyše 40 percent respondentov akceptuje nepriateľský politický diskurz. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Prieskum sa konal v júni 2019 prostredníctvom online panelu a zúčastnilo sa na ňom 1033 respondentov zo slovenskej populácie vo veku 18 a viac rokov. Osemdesiat percent respondentov v prieskume skôr súhlasilo s tvrdeniami, že Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody a využívajú sociálny systém.

„Skôr sa stotožňovalo s otvorene negatívnymi stereotypmi o Rómoch, ako napríklad, že je len veľmi málo slušných alebo rozumných Rómov, 64 percent z nich,“ uvádza SAV v tlačovej správe. Na druhej strane, polovica respondentov skôr súhlasila s tvrdeniami, vyzdvihujúce hodnotu rómskej kultúry, ako napríklad, že Rómovia môžu byť hrdí na svoje kultúrne dedičstvo.

Nepriateľský diskurz politikov, ktorí zdôrazňujú otvorené negatívne názory na Rómov, napríklad že sú leniví alebo kradnú, v prieskume označilo za akceptovateľný 45,2 percenta opýtaných.

Paternalistický politický diskurz, zdôrazňujúci, že Rómom treba pomáhať, pretože sú na pomoc majority odkázaní a bez nej by to sami nezvládli, v prieskume skôr akceptovalo 26,9 percenta respondentov, pričom viac ako polovica respondentov ho skôr neakceptovala.

Spojenecký politický diskurz s návrhmi, aby sa Nerómovia pripojili k Rómom v ich boji proti diskriminácii ho v prieskume skôr akceptovalo 19,2 percenta opýtaných, a takmer polovica ho skôr neakceptovala.

S nepriateľským politickým diskurzom sa podľa Hucákovej viac stotožnili tí respondenti, ktorí si zároveň myslia, že Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody a stotožňovali sa “s otvorene negatívnymi stereotypmi”.

Väčšina respondentov prieskumu by sa nezapojila do nijakej kolektívnej akcie namierenej proti Rómom, ale ani v ich prospech. Do niektorej formy kolektívnej akcie by sa zapojila menej ako pätina respondentov.

Čím vyššia bola ochota respondentov zapojiť sa do prorómskej kolektívnej akcie, tým menej sa stotožňovali so názormi o nezaslúžených výhodách a s otvorene negatívnymi názormi. “Naopak, čím vyššia bola ochota zapojiť sa do protirómskej kolektívnej akcie, tým viac sa s uvedenými stereotypnými postojmi stotožňovali,“ uviedla hovorkyňa SAV.

Kým 62 percent respondentov v inej otázke vyjadrilo presvedčenie, že k Rómom sa treba správať férovo, do zlepšenia postavenia Rómov na Slovensku by bola ochotná investovať svoje či verejné zdroje menej než pätina respondentov. Prosociálne emócie proti Rómom prejavila menej ako jedna tretina respondentov, avšak 51 percent malo pocit, že Rómovia predstavujú hrozbu pre slovenskú národnú identitu.