Úvod Z DOMOVA Sex bez prejaveného súhlasu by mal byť trestným činom, hovorí Amnesty International...

Sex bez prejaveného súhlasu by mal byť trestným činom, hovorí Amnesty International Slovensko

Foto: archív

Sex bez prejaveného súhlasu by mal byť trestným činom. Nevyhnutné sú systémové zmeny, ktoré posilnia ochranu obetí sexuálneho násilia a znásilnenia na Slovensku. Uviedla to organizácia Amnesty International Slovensko (AIS). Rezort spravodlivosti už skôr zdôraznil, že zneužitie bezbrannosti obete na sexuálny útok je trestné.

„Sexuálne násilie je v Slovenskej republike nebezpečne rozšíreným spoločenským fenoménom, priamo zasahujúcim a narúšajúcim desaťtisíce životov, predovšetkým žien a dievčat,“ upozornila organizácia.

Ako dodala, zákonná definícia znásilnenia kladie dôraz na prítomnosť fyzického násilia útočníka a odpor obete namiesto toho, aby sa zameriavala na slobodne vyjadrený súhlas so sexuálnymi aktivitami, negatívne vplýva na všeobecne nízku mieru nahlasovania trestných činov.

Momentálne platná legislatíva podľa organizácie nezabezpečuje ľuďom na území SR ochranu pred znásilnením a sexuálnym násilím vo všetkých podobách. Podľa prieskumu agentúry Focus z júna 2022 pre Amnesty International Slovensko 89 percent opýtaných si myslí, že sex bez súhlasu je znásilnením. Toto presvedčenie podľa AIS prevláda aj u ľudí, ktorí sa identifikujú ako konzervatívni.

Rezort spravodlivosti už skôr poukázal na to, že ak niekto zneužije bezbrannosť kohokoľvek na sexuálny útok, a obeť sa v dôsledku jej bezbrannosti nevedela slovne alebo fyzicky brániť, ide podľa platného právneho stavu o trestný čin.

Súčasťou predloženého návrhu novely Trestného zákona sa vo všeobecnej časti precizuje definícia súhlasu. „Súhlas nemožno považovať za prejavený, ak poškodený vopred na konanie páchateľa slovne alebo fyzicky nereagoval,“ uvádza sa v navrhovanej legislatíve.