Úvod Z DOMOVA Situácia v dosahovaní rovnosti odmeňovania žien a mužov sa na Slovensku zlepšuje

Situácia v dosahovaní rovnosti odmeňovania žien a mužov sa na Slovensku zlepšuje

Foto: archív

Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien na slovenskom trhu práce sa zmenšujú. Uviedol to František Foltán z výskumno-štatistickej a poradensko-konzultačnej spoločnosti Trexima Bratislava.

Vychádza zo štvrťročného výkazu o cene práce Informačného systému o cene práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za vlaňajší posledný kvartál a z údajov Štatistického úradu SR.

V Slovenskej republike je viac ako 51 percent žien, z nich v produktívnom veku (15 až 64 rokov) je takmer 65 percent. „Viac ako 80 percent rodín na Slovensku má momentálne len jedno alebo dve deti. Kým v 60. rokoch minulého storočia bol priemerný vek rodičiek 23 rokov, v súčasnosti je to približne 27 rokov,“ uviedol Foltán.

Tomu zodpovedá aj fakt, že nárast hodinového zárobku žien sa vo veku 26 až 27 rokov v SR takmer zastaví, kým hodinová mzda mužov rastie ešte ďalších 13 až 14 rokov. V čase najvyšších platov mužov je tento rozdiel 20 percent v prípade priemerného hodinového zárobku a 15 percent pri mediáne hodinovej mzdy, vyčíslila spoločnosť.

Pred desiatimi rokmi boli najlepšie zarábajúci muži o štyri roky mladší ako muži v súčasnosti a zarábali o 26 percent viac ako ženy. Situácia v dosahovaní rovnosti odmeňovania žien a mužov sa však na Slovensku zlepšuje, zhodnotila firma.

Mzdové nárasty priemeru aj mediánu v prvých rokoch kariéry žien a mužov dosahujú približne rovnaké hodnoty. Taktiež rozdiely medzi hodinovým zárobkom absolventov prichádzajúcich na trh práce, či už sú to ženy alebo muži, dosahujú podľa slov spoločnosti minimálne hodnoty.

U žien na výšku mzdy a tiež na ich rozhodnutie o prerušení kariérnej cesty však vplýva ich najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Prerušenie kariéry pre rodičovstvo tiež na základe slov firmy výrazne ovplyvňuje hodnotu teoretického celoživotného príjmu v závislosti od vzdelania.

Pri prerušení kariéry pre rodičovstvo je najmenší výpadok u stredoškolsky vzdelaných zamestnankýň. Každý rok prerušenia znamená v priemere stratu 1,6 percent ich celoživotného zárobku, spresnila firma. Nasledujú zamestnankyne s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa (1,7 percent).

Najviac na prerušenie kariéry doplácajú zamestnankyne so skončenou iba základnou školou alebo s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa, respektíve vedeckou kvalifikáciou.

Každým rokom prerušenia prichádzajú v priemere o 1,8 percenta celoživotného zárobku a o 1,89 percenta u zamestnankýň s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa, vyčíslila spoločnosť.