Úvod Z DOMOVA Slovenská pošta zabezpečuje voľbu z cudziny v bezpečnostnom režime

Slovenská pošta zabezpečuje voľbu z cudziny v bezpečnostnom režime

Foto: archív

Od januára prepravila Slovenská pošta v špeciálnom režime už tisíce obálok s označením „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Cieľom špeciálneho režimu bezpečnosti a monitorovania je podľa špecialistky pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Evy Rovenskej zamedziť akejkoľvek neoprávnenej manipulácii so zásielkami, v ktorých je obálka s hlasovacími lístkami.

Záujem zúčastniť sa volieb do Národnej rady SR podľa nej prejavilo viac ako 55-tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí. Všetky obálky, ktoré dorazili na Slovensko, sú pred prepravou a doručením na sčítanie uložené v oddelených zväzkoch pod dohľadom kamerových systémov a poverených osôb. Po triedení sa hneď prepravujú a doručujú.

Volič vloží do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo ministerstva jeden hlasovací lístok a zalepenú obálku vloží do špeciálnej návratnej obálky. Slovenská pošta odporúča návratnú obálku z cudziny odoslať ako doporučenú, prípadne expresnú, aby bola doručená do dňa konania volieb.

Obálky prichádzajú do Medzinárodného výmenného strediska v Bratislave a pracovníci strediska ich triedia do predpísaných zväzkov oddelene od ostatných listov. „Všetky tieto zásielky spracováva Slovenská pošta v zrýchlenom režime, to znamená ako listy 1. triedy.

Dohľad nad spracovaním návratných voličských obálok z cudziny zabezpečuje Slovenská pošta prostredníctvom poverených osôb, ktoré kontrolujú dodržiavanie bezpečnostného režimu spracovania týchto zásielok,“ hovorí Rovenská.

Všetky voličské obálky sú podľa nej pod dohľadom kamerových systémov. Zamestnanci pošty majú voličské obálky doručiť na obecný, prípadne mestský úrad alebo ministerstvo. V deň volieb návratné voličské obálky otvára a ich obsah do hlasovacej schránky hádže volebná komisia.

„Ak návratná voličská obálka príde na Slovenskú poštu poškodená, prípadne otvorená, Slovenská pošta dodržiava všeobecne platné právo listového tajomstva v súlade s poštovým zákonom. Obálky sú tak aj pri iných zásielkach prelepené a s informáciou o tomto úkone doručené adresátovi zásielky.“