Úvod Z DOMOVA Slovenskí katolícki biskupi sa postavili proti ideológii spochybňovania pohlavnej identity jednotlivca

Slovenskí katolícki biskupi sa postavili proti ideológii spochybňovania pohlavnej identity jednotlivca

Reprodukcia: internet

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) odmieta také učebné materiály k sexuálnej výchove, ktoré sú nevhodné a veku neprimerané svojím obsahom, obrázkami a kvalitou. Materiály, ako sú pracovná učebnica pre základné školy a pracovný zošit pre stredné školy, sú nastavené takmer výlučne na sexuálnu aktivitu vytrhnutú z kontextu zrelých a zodpovedných vzťahov.

Biskupi o tom informovali počas mediálneho brífingu, ktorý sa konal v rámci 104. plenárneho zasadania KBS v Badíne, a reagovali tak na sťažnosti o najnovších učebných materiáloch o sexuálnej výchove na školách.

Podľa KBS tieto materiály obsahujú obrázky nevhodné aj pre vyššie vekové kategórie a podľa nej pôsobia dokonca perverzne. „Učebnice priamo povzbudzujú k nevhodnému sexuálnemu správaniu. Táto výchova nie je v nijakom prípade celistvou, ale skutočne materialistickou a ignorujúcou zmysel ľudského bytia.

Záleží nám na tom, aby sme vychovali duševne, vzťahovo i telesne zdravú generáciu, tvoriacu harmonické vzťahy, vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, ktorá bude mať vysoké ideály a svoju identitu nebude stavať iba na sebeckom vnímaní sexuality a vlastnom prospechu, ale na komplexnom rozvoji celej osobnosti človeka s orientáciou na pomoc druhým,“ uvádza vo vyhlásení KBS.

Biskupi odmietajú, aby katolícke školy používali materiály, ktoré znižujú až popierajú Bohom darovanú dôstojnosť ľudskej osoby, a vyjadrujú podporu aj rodičom, ktorí si takúto výchovu neželajú ani na ostatných školách.

Kresťanská antropológia vidí podľa KBS v biologickej pohlavnosti muža a ženy jednu zo základných zložiek osobnosti, spôsobu jej bytia, prejavovania sa, komunikovania s druhými, cítenia, vyjadrovania a prežívania ľudskej lásky ako daru.

„Odmietame nesprávny pohľad na človeka, ktorý spochybňuje pohlavnú identitu jednotlivca, a ubezpečujeme žiakov, rodičov i učiteľov katolíckych škôl, že tieto inštitúcie budú vždy bezpečným priestorom, v ktorom nebudú žiaci ohrozovaní novodobými ideológiami,“ informuje KBS.