Úvod Z DOMOVA Slovenskí vývozcovia v memorande vyzývajú na diskusiu o budúcnosti proexportnej politiky

Slovenskí vývozcovia v memorande vyzývajú na diskusiu o budúcnosti proexportnej politiky

Lukáš Parízek. (Foto: archív)

Rada slovenských exportérov spustila online iniciatívu pod názvom Memorandum Pro export. Upozorňujú v ňom na nevyhnutnosť započatia celospoločenskej diskusie o štruktúre domáceho hospodárstva, slovenskej zahranično-obchodnej politiky, konkurencieschopnosti našich exportérov a s tým súvisiacej vízie ďalšieho rozvoja národnej ekonomiky.

Cieľom memoranda, odvolávajúce sa na správu OECD, strategické dokumenty vlády či analýzu Krehká realita slovenského exportu, je zabezpečiť efektívnu podporu podnikateľov, ako aj predvídateľný a vyvážený hospodársky rast a prosperitu v SR.

“Vychádzajúc z otvorenosti našej ekonomiky, geografickej polohy, veľkosti trhu, ako aj historických súvislostí si uvedomujeme vitálnu rolu exportu pre Slovenskú republiku,” píše sa v úvode memoranda.

„Momentálne čelíme bezprecedentnej kríze v dôsledku pandémie koronavírusu. Zároveň sú tu vysoké ceny vstupných energií, chystá sa implementácia Plánu obnovy. K tomu sa pridružujú dlhodobé negatívne trendy v slovenskej zahraničnoobchodnej politike.

Sú to najmä nedostatočná teritoriálna štruktúra exportu, potreba komoditnej diverzifikácie, roztrieštené a podfinancované portfólio v rámci štátnych inštitúcií, či chátrajúca sieť ekonomických a obchodných zastúpení v rámci našej diplomacie.

Tieto fakty hovoria o tom, že tu niečo nie je dlhodobo v poriadku a som presvedčený, že naši podnikatelia si zaslúžia väčšiu pozornosť a podporu. Máme ambíciu z exportu urobiť relevantnú tému,“ uviedol predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.

Memorandum je prístupné na podpis nielen súkromnému sektoru a podnikateľským združeniam, ale aj odborníkom z praxe či vzdelávacím a akademickým inštitúciám. Môžu sa pridať tak jednotlivci ako aj celé organizácie.

Rada slovenských exportérov (RSE) je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať podnikateľské záujmy v celospoločenskej diskusii. V súčasnosti má RSE vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.

Reprodukcia: archív