Úvod Z DOMOVA Štát plánuje sieťou 5G do roku 2030 pokryť 95 percent územia SR....

Štát plánuje sieťou 5G do roku 2030 pokryť 95 percent územia SR. Pripúšťa aj diskusiu o jej škodlivosti

Foto: archív

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by chceli podporiť cieľ mať do konca roka 2020 pokryté jedno veľké mesto sieťou 5G. Deklarujú to v informatívnom materiáli Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020 – 2025, ktorý predložili na prerokovanie vláde.

„Predložený materiál si kladie za cieľ prispieť k digitálnej transformácii Slovenska z pohľadu vybudovania modernej, funkčnej a bezpečnej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutným predpokladom nielen pre rozvoj moderných služieb pre občanov a podnikateľov, ale má umožniť prepojiteľnosť všetkých systémov, ich vzájomnú komunikáciu a ich efektívne riadenie a dohľad,“ píše sa v materiáli z dielne MDV.

Na podporu rozvoja 5G sietí na Slovensku avizuje rezort aj ďalšie potenciálne opatrenia. Do konca júna by chcel uskutočniť elektronickú aukciu pre pridelenie frekvencií z pásma 700 MHz pre siete 5G, do konca roka 2021 avizuje reorganizáciu frekvenčného pásma 3,6 GHz a do roku 2024 sa pokúsia uvoľniť frekvenčné pásmo 26 GHz na základe dopytu na trhu.

Do roku 2025 by chceli pokryť všetky prevádzkové úseky diaľnic a rýchlostných ciest a prevádzkové úseky paneurópskych železničných koridorov na území SR. V rovnakom termíne by chceli pokryť sieťami 5G až 97 percent obyvateľov krajských miest a 70 percent obyvateľov SR. Do roku 2030 avizuje rezort pokrytie 95 percent obyvateľov SR.

V kontexte legislatívy by chcelo MDV pripraviť nový zákon o elektronických komunikáciách, a to do 21. 12. 2020. Do začiatku roka 2021 by chceli aktualizovať nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra.

Do budúceho roka by chcel rezort tiež vytvoriť platformu zo zástupcov orgánov štátnej správy, priemyslu, zdravotníctva či poľnohospodárstva a stanoviť smerovanie rozvoja 5G aplikácií kľúčových pre Slovensko.

V kontexte kybernetickej bezpečnosti by chcel rezort pripraviť a schváliť vyhlášku o bezpečnostných opatreniach v oblasti 5G, a to do konca júna. Priebežne by chcelo ministerstvo zabezpečiť aj monitorovanie a diskusiu odborníkov o vystavení verejnosti elektromagnetickým poliam pri zavádzaní technológie 5G.

Reprodukcia: internet

O konkrétnych zdravotných vplyvoch siete 5G sa však vo vládnom materiáli nič neuvádza. Pritom niektoré krajiny sveta sú pri zavádzaní technológie 5G opatrné a požadujú vedecké štúdie o miere jej škodlivosti.

Napríklad Slovinsko nedávno pozastavilo proces schvaľovania frekvenčného spektra pre 5G z dôvodu pochybností o jej vplyve na zdravie obyvateľstva. Vláda vyhlásila, že „otázky o škodlivosti technológie 5G sú legitímne“ a proces neobnoví skôr, kým nebudú preskúmané účinky tejto technológie na ľudí. Podobne konali vlády Japonska a Izraela.

Pred telekomunikačnou technológiou 5G v celosvetovom meradle varujú alternatívne médiá i mnohí vedci. Ako keby sme boli vnútri mikrovlnnej rúry. Takto na nás podľa slov lekára Gabriela Counsensa, ktoré publikoval portál Natural News, pôsobí 5G sieť, nástupkyňa súčasnej siete 4G. “Je to pohroma, doslova vám to uvarí telo a mozog,“ povedal. Vedci upozorňujú, že elektrosmog z vysielačov 5G je vysoko karcinogénny.

Podľa informácií New York Times v USA zaznamenali už vyše 100 prípadov, keď ľudia telekomunikačné veže 5G signálu podpálili alebo inak znehodnotili. Svoje konanie zdôvodnili tým, že 5G sieť vysiela signály oslabujúce imunitný systém, vinou čoho je človek náchylnejší na choroby vrátane infekčných vírusových chorôb.

Podpora budovania siete 5G na Slovensku siaha do roku 2017, keď vtedajší vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, do agendy ktorého sieť patrila, vyhlásil, že SR uzavrie do roku 2020 dohody s okolitými krajinami, na akých frekvenciách bude 5G prevádzkované.