Úvod Z DOMOVA Šutaj Eštok postavil mimo služby už 32 policajtov

Šutaj Eštok postavil mimo služby už 32 policajtov

Foto: archív

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok doteraz dočasne postavil mimo služby 32 policajtov. Ide o príslušníkov, ktorí sú stíhaní za úmyselné trestné činy. „Je nezlučiteľné so záujmami štátnej služby, aby túto vykonával policajt, ktorý je dôvodne podozrivý zo spáchania úmyselného trestného činu,“ skonštatovalo ministerstvo vnútra.

Rezort deklaruje, že minister pri prijímaní personálnych opatrení postupuje v súlade s ustanoveniami zákona o štátnej službe policajtov. Okrem už medializovaného prípadu šiestich policajtov rozhodol Šutaj Eštok o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby ďalších 20 policajtov.

Bolo proti nim vznesené obvinenie pre úmyselný trestný čin. Následne vydal personálne rozkazy ďalším šiestim policajtom, pričom účinnosť opatrenia sa skončí právoplatným skončením trestného konania.