Úvod Z DOMOVA Šutaj Eštok sa odvolá proti súdnemu rozhodnutiu o vyšetrovateľovi Mašinovi

Šutaj Eštok sa odvolá proti súdnemu rozhodnutiu o vyšetrovateľovi Mašinovi

Matúš Šutaj Eštok. (Foto: archív)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok avizuje odvolanie proti neodkladnému rozhodnutiu súdu o tom, že Štefan Mašin môže naďalej pôsobiť ako vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry. Opäť namieta príslušnosť súdu, ktorý rozhodoval. Trvá na tom, že konal v súlade so zákonom. Vyšetrovateľ podľa svojho právneho zástupcu Petra Kubinu už nastúpil do práce.

„Keďže ide o verejnoprávny vzťah medzi policajtom a služobným úradom ministerstva vnútra, koná vždy správny súd,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Civilný súd podľa neho v takomto prípade nemôže rozhodovať.

„Nateraz nie je dôvod pochybovať o tom, že v týchto veciach neodkladných opatrení z antidiskriminačných dôvodov má právomoc jedine civilný súd,“ tvrdí Kubina. Ako poznamenal, za svojich klientov podal celkovo sedem návrhov, päť ešte rozhodnutých nebolo.

Minister vnútra po nástupe do funkcie rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Zároveň rozhodol o zrušení funkcie policajných viceprezidentov, čím skončil vo funkcii aj Branko Kišš.

Kubina vtedy označil rozkaz ministra za neplatný. Podotkol, že takýto krok si vyžaduje vzhľadom na status chránených oznamovateľov súhlas úradu, ktorý udelený nebol. Aj Úrad na ochranu oznamovateľov skonštatoval, že ministerstvo vnútra sa naň malo obrátiť v súvislosti s postavením vyšetrovateľov mimo služby.

Mestský súd Bratislava IV v prípade Mašina aj Kišša už  vydal neodkladné opatrenia, podľa ktorých môžu ďalej pôsobiť vo svojich funkciách. Rozhodnutím ministra sa mal zaoberať aj parlamentný ústavnoprávny výbor. Nebol však uznášaniaschopný.