Úvod Z DOMOVA Unikát: stredná škola v Pruskom otvorila učebný odbor salašníctvo

Unikát: stredná škola v Pruskom otvorila učebný odbor salašníctvo

Foto: archív

Stredná odborná škola v Pruskom (Trenčiansky samosprávny kraj) zareagovala na aktuálne potreby trhu práce a otvorila nový unikátny odbor salašník, salašníčka, ktorý zatiaľ nemá u nás obdobu. Momentálne je doň zaradených 12 študentov.

„Od 1. septembra 2019 je odbor salašník, salašníčka experimentálne overovaný ako skrátené jednoročné štúdium. Absolventi po ukončení štúdia získajú osvedčenie o záverečnej skúške, čím sa stávajú kvalifikovanými zamestnancami pre výkon práce v oblasti chovu oviec a kôz, ovládajúci základy agroturistiky a salašníctva,“ povedala pre médiá riaditeľka školy Janka Fedorová.

Podľa jej slov nejde o jednoduché povolanie. Najnáročnejšia je starostlivosť o zvieratá, zahŕňajúca aj dojenie či strihanie oviec. Stredná odborná škola vytvorila a predložila ešte v roku 2012 na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR nový trojročný učebný odbor salašník, salašníčka. Až do tohtoročného školského roka sa ho však nepodarilo otvoriť.

Odbor salašník, salašníčka je možné študovať aj ako dvojročné skrátené štúdium, kde absolvent po úspešnom ukončení štúdia získa výučný list. Podmienkou pre prijatie na skrátené štúdium je predloženie dokladov o absolvovaní iného vzdelania, napríklad výučného listu alebo maturitného vysvedčenia.