Úvod Z DOMOVA Úrad verejného zdravotníctva: Povinné očkovanie je nevyhnutné

Úrad verejného zdravotníctva: Povinné očkovanie je nevyhnutné

Foto: archív

Na Slovensku sa deti v súčasnosti povinne očkujú proti desiatim závažným infekčným ochoreniam. Napriek tomu, že viaceré ochorenia sa u nás aktuálne nevyskytujú, povinné očkovanie je nevyhnuté.

Pri súčasnej mobilite obyvateľov nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia na Slovensko vylúčené. Na sociálnej sieti to pripomenul Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa.

„Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Deti sa očkujú v súlade s očkovacím kalendárom od tretieho mesiaca života. Priaznivá epidemiologická situácia viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné,“ uvádza UVZ.

„Avšak pri súčasnej mobilite obyvateľov nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia na Slovensko vylúčené. Príkladom je návrat epidémií osýpok po 20 rokoch na naše územie, ktoré sme v roku 2018 a 2019 zaznamenali na východe Slovenska,“ pokračoval ÚVZ.

Okrem povinného očkovania je na Slovensku zavedené aj odporúčané očkovanie, a to nielen pre deti. „Tento typ vakcinácie nie je nutné absolvovať, no ak ho lekár odporúča, má to svoje opodstatnenie,“ zdôraznil ÚVZ.

Najčastejšie druhy odporúčaných očkovaní sú proti chrípke, vírusovej hepatitíde A, kliešťovej encefalitíde, rotavírusovým infekciám či proti ovčím kiahňam. „Infekčné ochorenia, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje, patria medzi vážne stavy ohrozujúce zdravie, životy a zanechávajúce trvalé následky,“ dodal ÚVZ.