Úvod Ekonomika Úspory domácností rastú, Slováci viac sporia

Úspory domácností rastú, Slováci viac sporia

Foto: Michaela Kolimárová

Miera úspor slovenských domácností presiahne 9 percent čistej mzdy, čo potvrdzuje trend, že Slováci si odkladajú čoraz viac peňazí. Vyplýva to z údajov za prvé tri kvartály roka 2018. Tento trend má podľa ekonómov pokračovať aj v tomto roku.

„Pretrvávajúci rast slovenskej ekonomiky, pracovných miest aj miezd bude aj naďalej vytvárať priestor pre schopnosť domácností odkladať si čoraz väčšiu časť z príjmu na budúcu spotrebu. Motivácia sporiť dostala nový rozmer pre regulácie na trhu hypoték. Záujemcovia o kúpu nehnuteľností tak budú musieť vložiť čoraz viac vlastných nasporených peňazí, keďže banky už neumožňujú stopercentné financovanie,“ tvrdí hlavný ekonóm VÚB banky Zdenko Štefanides.

Nutnosť tvoriť úspory vyplýva aj z demografického vývoja, predovšetkým starnutia populácie a jeho vplyvu na zabezpečenie v penzii. Podľa hlavného ekonóma sa zmenšuje počet prispievateľov do Sociálnej poisťovne a naopak, zväčšuje sa počet poberateľov. Racionálne mysliacemu a zodpovedne konajúcemu človeku v produktívnom veku neostáva iné, len si na starobu nasporiť viac po „vlastnej osi“.

Hrubé úspory domácností od januára do septembra 2018 medziročne rástli viac ako dvojnásobne rýchlejšie ako hrubý disponibilný príjem a podľa prieskumov spotrebiteľov pozitívny vývoj v tvorbe úspor pokračoval aj v poslednom štvrťroku 2018. Takáto situácia so sporením tu nebola vždy. Ešte v druhej polovici 90. rokov si ľudia na Slovensku odkladali zhruba 12 percent hrubého disponibilného príjmu.

„Potom však prišiel zlom, na prelome milénia boli prijaté reštrikčné opatrenia, vzrástla nezamestnanosť, klesli reálne mzdy. Domácnosti si utiahli opasky a miera úspor klesla na polovičnú hodnotu. Stabilizovala sa až pred vstupom Slovenska do EÚ v roku 2004 a v čase ekonomického boomu v rokoch 2006 až 2008 ľudia investovali skôr do spotreby a nákupu nehnuteľností, než do úspor.

Foto: archív

Po finančnej kríze v roku 2008 prevládla u Slovákov opatrnosť, miera úspor začala rásť a blížila sa k hranici 8 percent. Po ďalšom poklese prišlo k trvalejšiemu oživeniu miery sporenia až v posledných troch či štyroch rokoch a trend je stále rastúci,“ dodáva Štefanides.

Miera úspor na Slovensku ešte síce stále zaostáva nielen za Českou republikou, ale aj väčšinou členských krajín EÚ, no podľa Štefanidesa priestor na zlepšenie zjavne existuje a v najbližších rokoch sa vraj začne aj napĺňať.