Úvod Z DOMOVA Vysoké školy sú na pokraji kolapsu. Začínajú bojovať o prežitie, odkazujú vláde...

Vysoké školy sú na pokraji kolapsu. Začínajú bojovať o prežitie, odkazujú vláde rektori

Foto: archív

Slovenská rektorská konferencia (SRK) upozorňuje na to, že vysokým školám na Slovensku hrozí kolaps. Vyzýva preto vládu SR, aby zvrátila negatívny vývoj ich financovania či kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou. Ak sa tak nestane, od 17. novembra prestanú vysoké školy vyučovať. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré médiám poskytla Ľubica Benková zo SRK.

„Vysoké školy sú na pokraji kolapsu. V posledných rokoch už nie je možné hovoriť o ich rozvoji, no dnes pomaly ani o ich dôstojnom prežití či dokonca prežití vôbec,“ zdôrazňuje konferencia. Poukazuje na predchádzajúce škrty v rozpočte verejných vysokých škôl v rokoch 2021 a 2022 i plánovaný pokles v roku 2023 vo výške 72 miliónov eur.

Za takýchto okolností nie je podľa SRK možné zabezpečiť základný chod verejných vysokých škôl. Pripomína, že vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh, pričom vysokoškolský sektor je rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti.

Vládu SR preto vyzýva na splnenie troch požiadaviek. Žiada ju, aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl a aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020. Požaduje tiež, aby sektoru vysokých škôl kompenzovala výpadky v dôsledku energetickej krízy a aby dofinancovala výpadky v národných a európskych projektoch tak, ako sa to deje v okolitých krajinách.

„Ak nepríde k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie,“ odkázala SRK. Vyhlásenie podporuje aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý sa s požiadavkami plne stotožňuje. Pripomína, že dlhodobo poukazuje na to, že súčasné kroky vlády SR urýchľujú kolaps slovenských verejných vysokých škôl.

Odkazuje, že reformu vysokých škôl nie je možné uskutočniť bez dostatočného finančného krytia zo štátneho rozpočtu. Za zachovanie správneho fungovania regionálneho i vysokého školstva s adekvátnym financovaním zorganizoval zväz v minulosti aj protest, k náprave však doteraz neprišlo.

„Pokles verejných zdrojov v ostatných dvoch rokoch a ďalšie očakávanie krátenia financií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám pre rok 2023 predurčuje túto vládu za hrobára, a nie reformátora slovenského vysokého školstva,“ uvádza zväz vo svojom stanovisku, ktoré médiám poskytol jeho predseda Pavel Ondek.