Úvod Z DOMOVA Za posledných 12 rokov sa na Slovensku zvýšil počet domácností jednotlivcov o...

Za posledných 12 rokov sa na Slovensku zvýšil počet domácností jednotlivcov o 37 percent

Foto: Pavel Kapusta

Za vyše tretinovým nárastom počtu domácností jednotlivcov v porovnaní so stavom v roku 2011 je intenzita úmrtnosti, nestabilita manželských zväzkov a nárast rozvodovosti, ale takisto aj štýl života mladých ľudí, ktorí nevstupujú do manželstva a odkladajú rodičovstvo do vyššieho veku.

Pri prezentácii výsledkov základných údajov o domácnostiach, vychádzajúcich zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, na to upozornila riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková.

„Počet domácností jednotlivcov sa oproti roku 2011 zvýšil takmer o 230.000, čo predstavuje nárast o 37 percent,“ informovala Ivančíková. Vyše polovicu týchto domácností tvoria predovšetkým staršie ženy po rozvode alebo ovdovení. “Početnou skupinou sú aj mladí ľudia, ktorí tvoria samostatnú cenzovú domácnosť, no v byte môžu bývať spolu s inými ľuďmi,“ pokračovala Ivančíková.

Ďalším výrazným trendom v medzicenzálnom porovnaní je nárast kohabitujúcich párov so závislými deťmi, oproti roku 2011 sa ich počet zvýšil o 30.000, teda o vyše 67 percent. „Tento nárast súvisí s odkladaním, respektíve odmietaním uzavretia manželstva zo strany páru, ktorý spoločne vychováva dieťa,“ objasnila Ivančíková.

Takmer o 16 percent poklesol aj počet rodinných domácností pozostávajúcich z manželského páru so závislými deťmi. „Faktormi sú v tomto prípade intenzita sobášnosti i pokles fertility, ale aj odkladanie rodičovstva do vyššieho veku,“ doplnila Ivančíková. Celkovo sme svedkami rastu málopočetných domácností s jedným alebo dvomi členmi a poklesu domácností s tromi a viac členmi.

Podľa SODB 2021 bolo k 1. januáru 2021 evidovaných na Slovensku 2.376.103 domácností, 60 percent z nich tvoria rodinné domácnosti, teda tie, ktoré tvoria osoby vo vzťahu. V takýchto domácnostiach žije 4.163.329 obyvateľov Slovenska.

Štatistický úrad SR zverejnil základné údaje o domácnostiach na svojej internetovej stránke scitanie.sk, počas desiatich dní budú doplnené o geopriestorové údaje a v treťom štvrťroku o rozšírené výsledky.

Riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva štatistického úradu Zuzana Podmanická upozornila, že koncom októbra plánujú vydať publikáciu Rodinné správanie populácie SR. „Detailne analyzované údaje o domácnostiach v tejto publikácii budú podkladom na tvorbu rodinných politík na Slovensku,“ dodala.