Úvod Z DOMOVA Žilinka: Odmietam zavedenie nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti

Žilinka: Odmietam zavedenie nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti

Maroš Žilinka. (Foto: archív)

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta zavedenie nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý by znamenal tresty za nezabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov v nemocniciach. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Žilinka hovorí o neopodstatnenej a bezúčelnej kriminalizácii konania, ktorá nie je nevyhnutné a ani neprispeje k dosiahnutiu sledovaného cieľa – vyriešeniu akútneho personálneho problému v zdravotníctve a zabezpečeniu jeho funkčnosti.

„Apelujem na všetky zodpovedné subjekty, aby k legislatívnemu procesu vedúcemu k zavádzaniu nových skutkových podstát trestných činov pristupovali na základe poctivej odbornej diskusie a zváženia nevyhnutnosti úpravy spoločenských vzťahov normami trestného práva ako krajného prostriedku,“ dodal.

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho spáchanie má spočívať v porušení povinnosti zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, určenej v osobitnom predpise.

V závislosti od závažnosti previnenia sa navrhuje trestná sadzba v rozmedzí od troch do 15 rokov väzenia. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas verí, že daný návrh novely Trestného zákona neprejde. Priblížil, že pred podpisom memoranda s Lekárskym odborovým združením opakovane členom vlády tlmočil svoj jasný nesúhlas s navrhovaným znením novej skutkovej podstaty trestného činu.