Úvod Ekonomika Zo Slovenska sa minulý rok vyviezlo 2,099 milióna kubických metrov surového dreva

Zo Slovenska sa minulý rok vyviezlo 2,099 milióna kubických metrov surového dreva

Foto: archív

V roku 2018 sa zo Slovenska vyviezlo 2,099 milióna kubických metrov (m3) surového dreva, čo bolo o 83-tisíc m3 viac ako v roku 2017, ale menej než v rokoch 2008 až 2016. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za minulý rok.

„Obhospodarovatelia lesa vyviezli 443 300 m3, teda 21,1 percent z celkového objemu vývozu. Zvyšných 78,9 percenta vyviezli rôzne nelesnícke subjekty, najmä obchodné spoločnosti. Vývoz dreva smeroval najmä do okolitých krajín EÚ (Česká republika, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko),“ spresnil agrorezort.

V exportných dodávkach ihličnatých aj listnatých sortimentov surového dreva prevládali podľa MPRV výrezy 1. až 3. triedy akosti, a to ihličnaté v objeme 860-tisíc m3, respektíve 41 percent, a listnaté 468-tisíc m3, teda 22,3 percenta celkového vývozu. V objeme vývozu sortimentov surového dreva je zahrnutá aj ťažba dreva na nelesných pozemkoch, ktoré majú charakter lesa (tzv. biele plochy).

Na územie SR sa v roku 2018 podľa zelenej správy doviezlo 1,395 milióna m3 surového dreva, čo je o 468-tisíc m3, respektíve o 50,5 percenta viac než v roku 2017. Podľa MPRV pokračuje pozitívny trend zvyšovania dovozu dreva spojeného s nárastom dovozu cennejších sortimentov listnatých a ihličnatých výrezov 1. až 3. triedy akosti. V ihličnatom surovom dreve prevládal dovoz z Českej republiky. Listnaté surové drevo sa dovážalo najmä z Poľska.

„Vo vývoji zahraničného obchodu so sortimentmi surového dreva možno pozorovať pozitívne tendencie znižovania ich vývozu a zvyšovania dovozu sortimentov vyššej kvality. Postupne sa tým znižujú negatíva vývozu dreva zo Slovenska, medzi ktoré patrí najmä relatívne vysoký podiel exportu kvalitnejšieho domáceho dreva (najmä sortimenty ihličnatého dreva 1. až 3. triedy akosti).

Tie sa vyvážajú bez ďalšieho spracovania v tuzemsku. Pridaná hodnota sa tak tvorí v zahraničí, kde spracovanie dreva vytvára pracovné príležitosti a domáca ekonomika tým prichádza o daňové príjmy a príjmy z odvodov,“ dodalo v správe ministerstvo pôdohospodárstva.