Úvod Komentáre Aké sú vlastne európske hodnoty?

Aké sú vlastne európske hodnoty?

Foto: archív

Priznávam sa, že neviem čo obsahuje pojem, ktorý sa tak často skloňuje vo vystúpeniach politikov a v komentároch novín. Aké európske hodnoty majú na mysli autori tohto slovného spojenia: tie, ktoré vyjadruje Marakéšsky pakt či Lisabonská zmluva?

Alebo je európskou hodnotou ideológia LGBTI, prijímanie nelegálnej migrácie, solidarita s integračnou politikou odchádzajúcej nemeckej političky Angely Merkelovej či Macronova idea prehĺbenej finančnej a fiškálnej integrácie Európskej únie?

Je sloboda prejavu zakotvená v ústavách európskych štátov rovnakou hodnotou ako proklamovaná sloboda zvoliť si vlastné pohlavie? Aké miesto v škále európskych a euroatlantických hodnôt majú peniaze, slobodný trh, zbrojenie a globalizácia?

Patrilo a stále patrí k európskym hodnotám krásne motto francúzskej revolúcie „sloboda, rovnosť, bratstvo?“ Pravdou  je, že nepatrilo ani vtedy ani dnes. Patrí ešte k tým hodnotám aj vlastenectvo občanov národných štátov? Z otázok by sa dala zostaviť celá kniha a odpovede by boli nejednoznačné a často protichodné.

V dejinách Európy mala každé obdobie na svojom vývesnom štíte nejaké hodnoty. Postupom času sa názory na hodnoty menili, tak ako sa stredoveké upaľovanie bosoriek a upálenie renesančného filozofa Giordana Bruna zmenilo na súčasné schvaľovanie „humanitárneho bombardovania“ istým českým „filozofom“ a prezidentom.

Nuž neviem, či kresťanský príkaz z desatora „nezabiješ“ je ešte európskou hodnotou, keď sme v novovekej Európe zažili mnohé zničujúce vojny a najväčšie orgie zabíjania v dvadsiatom storočí.

Otázkou je, či modernou európskou hodnotou sú v širšom ponímaní aj kresťanské alebo národné tradície, to odveké spojenie európskeho človeka s minulosťou, ktoré je poučením pre život komunity v prítomnosti i budúcnosti.

Filozofka Eva Ancselová vo svojej knihe Étos a dejiny píše, že súčasný človek „necíti spoločenské hodnoty svojho života, lebo chýba pocit kontinuity s minulosťou a gravitačný bod morálky spájajúcej ľudské životy.“

Ak ničíme nevedome vlastné tradície naoktrojované zvonka, alebo vedome projektované zvnútra, vzdávame sa morálnej, kultúrnej a historickej kontinuity, strácame nielen poznanie životných hodnôt v prítomnosti, ale strácame víziu vlastnej budúcnosti.

Vypustime z nášho zorného poľa prázdne reči o nejednoznačných a premenlivých európskych hodnotách, vráťme sa k našim duchovným slovenským hodnotám, ktoré nám pomáhali prežiť nejednu krízu.

Bola to odolnosť aj morálka obyčajných ľudí, spojená s historickým vedomím vzdelancov, spisovateľov i historikov, ktorých mravčia práca viedla k sebauvedomeniu národa, k vlastenectvu. Žiaľ, dnes národná kultúra aj národná história je iba príveskom školských osnov a vlastenectvo sa hanlivo zamieňa za nežiaduci nacionalizmus.

Kresba: Andrej Mišanek

V tomto nežičlivom prostredí pre kultúru a historické povedomie národa prichádzajú občas na knižné pulty ako živá voda knihy, ktoré vynikajúco popularizujú naše dejiny. Bohato ilustrované knihy profesora Matúša Kučeru Slovensko v dobách stredovekých (reedícia z roku 1985) a Novoveké Slovensko (prvé vydanie z roku 2017) majú spoločného menovateľa: sú kvalitné a na Slovensku ojedinelé populárno-vedecké publikácie vhodné pre každého diváka bez rozdielu veku.

Jeho knihy o veľkomoravskom období o stredovekom a novovekom Slovensku nie sú len dejinami panovníkov, ale v skvelom rozprávačskom podaní sú dobrodružstvom poznávania života aj prostých ľudí slovenského rodokmeňa od čias Rastislava, Svätopluka, veľkých učiteľov Cyrila a Metoda až po buditeľov národa Hurbana a Štúra.

Kučerove knihy nepoznačila doba v ktorej vznikli a keby autor žil ešte päťdesiat aj sto rokov, nemusel by v nich pozmeniť ani čiarku. To je devíza, akou sa môže pochváliť máloktorý slovenský historik.

Keby som bol ministrom školstva, zaradil by som do povinnej literatúry čitateľsky príťažlivý titul pre „deti a násťročných“ Slovensko v dobách stredovekých. Lebo je to náš národný vklad do európskych hodnôt. Lebo sme Slováci tak ako sme Európania a slovenská kultúra i história je súčasťou pravých hodnôt Európy národov.