Úvod Z DOMOVA Bukovský: Keďže u nás nemáme pandémiu, nemôže byť vyhlásený núdzový stav

Bukovský: Keďže u nás nemáme pandémiu, nemôže byť vyhlásený núdzový stav

Igor Bukovský. (Foto: archív)

Lekár Igor Bukovský vyzval prezidentku, poslancov NR SR i Generálnu prokuratúru SR, aby podali podnet na Ústavný súd SR. Podľa Bukovského totiž na Slovensku neexistujú podmienky na to, aby bol v platnosti núdzový stav, ktorý vláda prednedávnom vyhlásila z dôvodu šírenia sa ochorenia COVID-19.

V Ústave Slovenskej republiky sa píše, že núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že prišlo alebo bezprostredne hrozí, že príde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, pričom ho možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Igor Bukovský po konzultáciach s expertmi na ústavné právo, ale aj zvážení všetkých epidemiologických a medicínskych faktov a z dôvodovej správy vlády pri vyhlásení núdzového stavu zistil zaujímavé skutočnosti.

Podľa Bukovského sa vláda odvoláva na ohrozenie zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Ako ďalej uvádza, definície pandémie sú rôzne a dosť vágne. Vychádza však z definície Svetovej zdravotníckej organizácie, kde sa píše, že pandémiu vyhlasuje ak v regióne v najmenej troch krajinách vznikne epidémia.

Z toho vyplýva, že pandémia je vyšší stupeň epidémie. Bukovský sa preto bližšie pozrel na to či vôbec existujú na Slovensku podmienky, ktoré by sa čo i len približovali v epidémii. Štatistiky našiel v susednej Českej republike, kde na vyhlásenie epidémie na chrípku je potrebných minimálne 3000 chorých ľudí na 100.000 obyvateľov.

„A my označujeme na Slovensku situáciu slovom pandémia, hoci máme momentálne 93 pozitívnych výsledkov PCR testov na 100.000 obyvateľov. Pritom presne nevieme, čo výsledok PCR testu znamená. Tvrdiť, že je to 93 chorých ľudí, nezodpovedá pravde. A je to ďaleko od čísla 3000 chorých na 100.000 obyvateľov, aby sme mohli vyhlásiť epidémiu,“ tvrdí Bukovský.

Bukovský teoreticky pripustil, že ak by sme aj zobrali do úvahy, že je koronavírus 10-násobne horší ako chrípka, stále by podľa neho nebolo možné vyhlásiť epidémiu. „Podľa predložených faktov a čísel ani zďaleka nedosahujeme stav epidémie,“ myslí si Bukovský.

Ďalšou otázkou je, či môže platiť pandémia vyhlásená Svetovou zdravotníckou organizáciou aj na územiach, kde nie je dosiahnutý stupeň epidémie. Bukovský tvrdí, že podľa názoru ústavných právnikov to nie je možné.

Známy lekár preto prišiel zo zásadným vyhlásením. „Z uvedených faktov podľa môjho názoru vyplýva, že na území Slovenskej republiky nemôže platiť stav pandémie. Ak na našom území nemôže platiť, že sme súčasťou pandémie, nie je možné vyhlasovať núdzový stav.“

Svoj názor opiera aj o vyjadrenie hlavnej hygieničky ministerstva zdravotníctva Henriety Hudečkovej. Podľa jej slov na vyhlásenie núdzového stavu ešte nie sú splnené podmienky. Jej názor bol publikovaný 30. septembra v denníku SME.

Bukovský preto vyzýva: „Na základe predložených faktov si dovolím apelovať na právne subjekty, ktoré majú v tomto prípade zo zákona právomoc podať odvolanie na Ústavný súd SR a tu ide o prezidentku, skupinu 30-tich poslancov alebo Generálnu prokuratúru SR.

Podľa ústavného zákona o núdzovom stavu, môžu odvolanie proti rozhodnutiu vlády vyhlásiť núdzový stav podať iba tieto tri inštitúcie a to do piatich dní od vyhlásenia núdzového stavu. Ústavný súd musí potom rozhodnúť do desiatich dní,“ upresnil Bukovský.