Úvod Komentáre Edelweiss, Edelweiss, kde ťa ľudia berú…

Edelweiss, Edelweiss, kde ťa ľudia berú…

Foto: archív

Edelweiss, Edelweiss, kde ťa ľudia berú… Tento nápev na motívy slovenskej ľudovej pesničky mi prebehol v hlave, keď som počul trápne, nekompetentné táraniny jedného slovenského generála, hodné na odovzdanie diplomu i hodnosti. Nechcelo sa mi veriť, že je schopný tak hlboko klesnúť, šíriť vyslovené nezmysly v očakávaní osobného prospechu. Nuž, každý si je strojcom svojho osudu.

Poďme však po poriadku. Nedávno bez väčšieho povšimnutia našej skvelej žltučkej tlače Najvyšší súd Ukrajiny definitívne odobril emblémy a insígnie 14. SS granátnickej divízie Halič (Galizien) za akceptované na Ukrajine (asi ako symboly boja za národnú slobodu). Veru tak, komu česť, tomu česť, pastierovi trúba.

Priblížme si však onú divíziu najmä z pohľadu našich dejín. To, že divízia bola zložená z Ukrajincov, ktorým velili nemeckí dôstojníci, je známe. Známe je aj to, že jednotky divízie sa zúčastnili od septembra 1944 na potláčaní Slovenského národného povstania a vonkoncom nepostupovali k slovenským vojakom a civilistom v rukavičkách.

Spáchali viacero ohavností, ktoré možno považovať za vojnové zločiny. Jedna časť divízie sa koncom októbra 1944 zúčastnila na obsadení Banskej Bystrice. Tí esesáci, ktorých na námestí v Banskej Bystrici vyznamenával prezident Jozef Tiso, boli prevažne z onej, dnes na Ukrajine oslavovanej vojenskej jednotky.

Zaujímavé, že kroky ukrajinských orgánov oslavujú najmä tí, ktorí každý druhý deň vyťahujú Jozefa Tisa na šibenicu za údajné vojnové zločiny. A nie jeho zástoj v židovskej otázke, ale údajné rozbitie Česko-Slovenska (totálna hlúposť) a rozdávanie vyznamenaní v Banskej Bystrici mu v očiach „Národného súdu“ najviac priťažili.

Neviem prečo teda títo nešíritelia hoaxov majú proti nemu, veď vlastne vyznamenával ukrajinských grojiv a tým patrí sláva. Vrcholom všetkého je pomenovanie horskej jednotky ukrajinskej armády čestným názvom Edelweiss.

Tie drísty o tom, že to nemá nič spoločné s 1. horskou divíziou Wehrmachtu Edelweiss, môžu vyjsť len úst človeka, ktorý si myslí, že slovenský občan pravidelne konzumuje iba seno. Pýtam sa preto pána generála, či by v slovenskej armáde mohol prejsť názov pre horskú jednotku Plesnivec.

Nielen Edelweiss, ale aj plesnivec ako symbol ukrutností, ktoré táto divízia popáchala na území Poľska, bývalého Sovietskeho zväzu, v bývalej Juhoslávii, Grécku a Albánsku na tamojšom civilnom obyvateľstve a vraždení talianskych vojakov po kapitulácii Talianska, vylučujú použitie tejto symboliky v oblasti vojenstva hocikde na svete.

A to nehovorím, že termín Edelweiss bol aj krycím pomenovaním Abwehrgruppe 218, ktorá sa „vyznamenala“ v Slovenskom národnom povstaní (asi 300 zavraždených civilistov) okrem iného aj vypálením Kľaku a Ostrého Grúňa.

Priateľstvo znamená aj to, že priateľa upozorňujem na to, keď koná nesprávne. Ak to nerobím, dokonca ho ospravedlňujem, tak sa buď s jeho konaním stotožňujem, alebo moje priateľstvo je neúprimné a skrýva sa za ním postranný úmysel.

Ale glorifikovanie nacistickej minulosti svojich predkov, ako to robia predstavitelia baltských štátov a Ukrajiny, nie je to, s čím by sa mali demokraticky zmýšľajúci občania Európy stotožniť. Ja to určite odmietam.

Foto: archív