Európu čaká ďalšia migračná vlna

  Foto: archív

  Sultán Erdogan začal vydierať Európu migračnou kartou. Vyhráža sa, že ak do jesene nedostanú Turci právo bezvízového vstupu do EÚ, prestane prijímať späť utečencov, ktorí cez Turecko utekajú do únie.

  Ankara uzavrela s úniou dohodu o vracaní utečencov. Zároveň akoby zázrakom vyschol jeden z tokov, ktorým k nám prúdia azylanti – balkánska trasa. Tým sa hlavný migračný nápor presunul na Taliansko, keďže z brehov Líbye denne vyrážajú ďalšie lode s utečencami.

  Turecko však po najnovších čistkách nespĺňa kritériá na to, aby jeho občania mohli prísť na starý kontinent bez víz. Ak zostane Európa verná zásadám a bezvízový styk s Ankarou nezavedie, Erdogan vypustí utečencov a zopakuje sa situácia z minuloročnej jesene. Z Balkánu sa cez grécke ostrovy zároveň prihrnie ďalší milión migrantov.

  Je však aj druhá možnosť: Turkom bezvízový styk povolíme. V tom momente sa sem tí istí utečenci, ktorí by inak prišli ako ilegálni migranti, nahrnú s falošnými tureckými pasmi napríklad s tým, že sú Turci a idú na nákupy do Drážďan. Ak ich sem príde obrovské množstvo, pravosť ich tureckých pasov bude nekontrolovateľná. Takže nech sa Európa zachová akokoľvek, čaká nás ďalšia masívna migračná vlna z Blízkeho východu.

  1 komentár

  Comments are closed.