Úvod Z DOMOVA Kollár odovzdával ceny J. M. Hurbana. Ocenený kňaz Kuffa: Genderizmus zabíja telo,...

Kollár odovzdával ceny J. M. Hurbana. Ocenený kňaz Kuffa: Genderizmus zabíja telo, psychiku aj dušu

Marián Kuffa a Boris Kollár. (Foto: archív)

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár odovzdal v Deň Ústavy SR pätnástim osobnostiam štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Z toho dvom in memoriam, traja získali cenu ako kolektív. Odovzdávanie cien sa konalo v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

Medzi ocenenými je exprezident Ivan Gašparovič. „Som poctený, že NR SR si spomína aj na roky, ktoré neboli ľahké, ale ktoré boli pre Slovensko veľmi významné,“ uviedol. Po rokoch sa podľa neho ukazuje, že Slovensko je schopné existovať ako samostatný suverénny štát.

Štátnu cenu získal aj vedec Fedor Gömöry. „Ocenenie vnímam aj ako prejav rešpektu voči vede, slobodnému vedeckému bádaniu,“ uviedol Gömöry. Cenu vníma aj ako prejav nádeje, že veda a vzdelanosť bude prispievať ku kultivovaniu slovenskej spoločnosti viac než doteraz.

„Sloboda, vzdelanie a demokracia sú základné tri atribúty pre prosperujúcu spoločnosť,“ uviedol pri preberaní ceny ekonóm Juraj Stern. Ako preživší holokaustu vyzdvihol najmä cenu slobody.

Ďalší laureát Štefan Rohár vníma ocenenie ako poctu kolektívu, s ktorým spolupracoval na budovaní a výstavbe jadrovej energetiky na Slovensku a v bývalom Česko-Slovensku. Pripomenul, že jeho špecializáciou bola jadrová bezpečnosť a práve bezpečná, úspešná prevádzka podľa neho vyvrátila strach ľudí z jadrovej energetiky.

Ocenený bol i kňaz Marián Kuffa, známy svojou humanitárnou činnosťou a odvážnymi kázňami, v ktorých glosuje vážne témy, ktoré rezonujú v dnešnej spoločnosti. Vo svojom príhovore upozornil na zhubný vplyv ideológie genderizmu. “Zabíja telo, psychiku aj dušu. Odmietam o tom mlčať, nik ma nezastaví,” povedal okrem iného Kuffa.

Z rúk Kollára si ocenenie prevzali aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, lekár Peter Šimko a herec Juraj Kukura. Štátnu cenu dostal aj predseda rakúskej Národnej rady Wolfgang Sobotka, ktorý ju označil za ukážku dobrej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom.

Avizoval, že finančnú odmenu spojenú s cenou odovzdá vede a bol by rád, ak by vznikla kniha o vzťahoch oboch krajín a spoločných dejinách. Cenu ako kolektív dostali politickí väzni Tomáš Konc, Branislav Borovský a Alojz Gabaj.

In memoriam udelil predseda parlamentu cenu slovenskému múzejníkovi a bývalému riaditeľovi Múzea židovskej kultúry v Bratislave Pavlovi Mešťanovi, a tiež hercovi a bývalému ministrovi kultúry Ľubomírovi Romanovi.

Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana odovzdáva predseda NR SR. Oceniť tak môže jednotlivca či kolektív za mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v SR.

Štátnu cenu možno udeliť aj občanovi iného štátu alebo v humanitárnej oblasti. S udelením ceny je spojená finančná odmena vo výške dvadsaťpäťnásobku aktuálnej priemernej mesačnej mzdy na Slovensku.