Úvod Ekonomika Minulý rok zbankrotovali tisícky Slovákov

Minulý rok zbankrotovali tisícky Slovákov

Foto: archív

Kým v predchádzajúcich rokoch dosahovali počty osobných bankrotov desiatky či stovky, novelizácia zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá vlani výrazným spôsobom zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb, umožnila v roku 2017 zbankrotovať 5 231 občanom Slovenskej republiky.

Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), v porovnaní s rokom 2016, keď bolo vyhlásených 731 osobných bankrotov, ich počet v minulom roku medziročne narástol o 615,60 percenta, resp. viac ako sedemnásobne.

„Keď zrátame osobné bankroty vyhlásené v období 2006 – 2016, dostaneme sa k číslu 2 919, čo znamená, že v minulom roku bolo na Slovensku vyhlásených takmer dvojnásobne viac bankrotov ako za predchádzajúcich jedenásť rokov dohromady. Taký enormný nárast bol možný vďaka výrazným zmenám v podmienkach na vyhlásenie osobného bankrotu, ktoré inštitút oddlženia sprístupnil aj dlžníkom bez majetku.

Ich počet zároveň naznačuje, že na Slovensku je ešte stále množstvo občanov dlhodobo v bezvýchodiskovej situácii. Do nej sa dostali z dôvodu neschopnosti splácať svoje finančné záväzky a nemožnosti zbaviť sa dlhov. Očakávame, že počty osobných bankrotov budú v roku 2018 ešte vyššie,“ vysvetľuje Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

Novelizácia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nadobudla účinnosť 1. marca 2017. Jej účinky sa začali prejavovať až na konci druhého štvrťroka. Kým v prvom štvrťroku 2017 bolo vyhlásených 154 osobných bankrotov, v druhom štvrťroku ich bolo už 680, pričom iba v júni ich vyhlásili 590. V treťom štvrťroku zbankrotovalo 1 940 obyvateľov Slovenska a posledný kvartál priniesol 2 457 vyhlásených osobných bankrotov. Rekordným mesiacom bol október s 866 osobnými bankrotmi.

V minulom roku ich bolo najviac vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 1394 a v Žilinskom kraji – 920. Najmenej bankrotov schválili súdy v Trnavskom kraji, kde doteraz nie je zriadené nijaké pracovisko centra právnej pomoci – 291 a v Bratislavskom kraji – 424. Tam je na rozdiel od zvyšných šiestich krajov iba jedno pracovisko.