Úvod Politika Národná koalícia vyzýva vládu, aby odmietla Fond pre azyl a migráciu

Národná koalícia vyzýva vládu, aby odmietla Fond pre azyl a migráciu

Foto: archív

Do slovenského legislatívneho procesu sa v týchto dňoch dostalo „Predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu“. Politická strana Národná koalícia (NK) vyslovuje počudovanie nad tým, že tento návrh je zaradený v skrátenom legislatívnom procese a považuje za zarážajúce, že slovenská vláda  si na pripomienkovanie vyčlenila iba sedem dní.

NK nespochybňuje, že problémy, ktoré spôsobila a stále spôsobuje nelegálna migrácia, treba riešiť aj rozpočtovým opatrením na úrovni Európskej únie. V zriadení fondu vidí ale skôr snahu o postranné úmysly bruselských byrokratov prepašovať pomocou vzniku fondu aj spoločný azylový systém, ktorý poznáme z návrhov Dublin IV.

„V návrhu sa vyslovene píše, že z pohľadu rozsahu svojej pôsobnosti a oprávnených opatrení je politickým cieľom fondu prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov, posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru.

Predsedníčka Národnej koalície Slavěna Vorobelová. (Foto: archív)

Ďalej je cieľom podporovať legálnu migráciu do členských štátov, ako aj prispieť k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín; a tým prispieť boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu a readmisie v tretích krajinách,“ tvrdí predsedníčka NK Slavěna Vorobelová. Strana s tým však nemôže súhlasiť, a to predovšetkým v prvých dvoch cieľoch, ktoré si fond dáva.

„Na spoločnom azylovom systéme v Európskej únii stále nenastala dohoda, rovnako je dnes zrejmé, že retransmisie nefungujú. Nariadenie je problematické aj v parametroch prideľovania finančnej pomoci, ktorá sa plánuje vo výške 10 miliárd eur. Tieto kritéria vyslovene poškodzujú krajiny ako Slovensko, pretože sú šité pre štáty s veľkým počtom obyvateľov,“ upozorňuje podpredseda strany Marek Para.

Národná koalícia preto vyzýva vládu, aby jednoznačne odmietla návrh ako celok a trvala na jeho prepracovaní. Podľa Vorobelovej už samotné hlasovanie o návrhu kvalifikovanou väčšinou je veľkým rizikom pre Slovensko, ktoré tak dostatočne nepresadí svoje záujmy a požiadavky.

Podpredseda strany Marek Para. (Foto: Michaela Kolimárová)