Úvod Ekonomika NKÚ: Pokles živočíšnej výroby ohrozuje potravinovú bezpečnosť

NKÚ: Pokles živočíšnej výroby ohrozuje potravinovú bezpečnosť

Foto: archív

Pokles živočíšnej výroby v SR podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR negatívne ovplyvňuje rozvoj vidieka a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. Za posledných 30 rokov dramaticky klesol počet chovaného hovädzieho dobytka o 30 percent a ošípaných až o 80 percent.

Tento jav sa odrazil aj na poklese zamestnanosti. Kým ešte v roku 2005 pracovalo v poľnohospodárstve viac ako 81-tisíc ľudí, v roku 2016 to už bolo len 50-tisíc osôb. Tento pokles má podľa kontrolórov NKÚ negatívny vplyv na rozvoj vidieka. Zároveň je to v rozpore s cieľom národného Programu rozvoja vidieka, ktorý definuje kroky smerujúce k zvyšovaniu zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Kontrolóri NKÚ SR preto konštatujú, že vytváranie podmienok na trvalo udržateľný rozvoj slovenského pôdohospodárstva sa nedarí napĺňať a finančné prostriedky poskytnuté z európskych fondov preukázateľne nezabezpečili zvýšenie výkonnosti sektora živočíšnej výroby.

Negatívom je aj skutočnosť, že za posledných 10 rokov sa výrazne zvýšil export živých zvierat do zahraničia, pričom jedným z dôvodov je nedostupnosť služieb pre ich druhotné spracovanie (bitúnky, kafilérie) a tiež vyššia výkupná cena. Kvalitné slovenské hovädzie a bravčové mäso tak končí na pultoch obchodov zahraničných predajcov.

Foto: archív

NKÚ zdôraznil, že hoci je živočíšna výroba z hľadiska potravinovej bezpečnosti jedným z hlavných sektorov poľnohospodárstva, podpora rastlinnej výroby je nepomerne vyššia. Reálna finančná podpora pre živočíšnu výrobu mala kolísavý trend a v roku 2016 išlo chovateľom zvierat len 54 miliónov eur, kým zvyšných 354 miliónov eur smerovalo do rastlinnej výroby.

Zo strategického hľadiska je podľa úradu pre slovenské poľnohospodárstvo závažná aj skutočnosť, že domáci farmári dostávajú v prepočte na 1 hektár výrazne menej financií ako ich kolegovia z ostatných európskych krajín. V rámci krajín V4+2 je to dokonca najmenej (napríklad Malta má 1 720 eur/hektár (ha), Rakúsko 506 eur/ha, Česko 313 eur/ha, Maďarsko 283 eur/ha, Slovensko 245 eur/ha, Rumunsko 115 eur/ha, priemer EÚ je 289 eur/ha).

Z analýzy verejne dostupných dát je podľa NKÚ zjavné, že Slovensko je schopné produkovať dostatok živých zvierat na pokrytie domácej spotreby. Napriek tomu v posledných rokoch kontinuálne rastie dovoz zvierat, čerstvého, chladeného aj mrazeného mäsa. NKÚ považuje za významný nedostatok aj absenciu národnej stratégie živočíšnej výroby.