Úvod Z DOMOVA Novým manželstvom zaniká nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok

Novým manželstvom zaniká nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok

Foto: archív

Poberatelia vdovského a vdoveckého dôchodku by mali do ôsmich dní nahlásiť Sociálnej poisťovni uzavretie nového manželstva. Dôležité je to preto, lebo uzavretím nového manželstva vdova alebo vdovec strácajú nárok na dôchodok po zosnulom manželovi alebo manželke.

„V praxi sa neraz stáva, že poberatelia pozostalostného dôchodku túto skutočnosť hneď neoznámia a Sociálna poisťovňa im vypláca vdovský alebo vdovecký dôchodok naďalej. Navyše vyplatené dôchodky potom musia vrátiť späť poisťovni,“ upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Preto je najlepšie, ak uzatvorenie manželstva čo najskôr oznámia Sociálnej poisťovni, a to predložením sobášneho listu v ktorejkoľvek pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne. Na konci januára vyplácala Sociálna poisťovňa vyše 292.000 vdovských a vyše 49.000 vdoveckých dôchodkov.