Úvod Z DOMOVA Odídenci z Ukrajiny budú klopať na úrady miest, mestských častí či obcí,...

Odídenci z Ukrajiny budú klopať na úrady miest, mestských častí či obcí, upozorňuje Božik

Jozef Božik. (Foto: archív)

Vláda SR by sa mala zodpovedne postaviť k príprave nového systému na podporu odídencov z Ukrajiny v mestách a obciach na Slovensku. Vo svojom vyhlásení to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik stretnutí s riaditeľom Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Jánom Orlovským.

Obaja sa zhodli, že samosprávy sú kľúčový element v nastavovaní procesov pre integráciu odídencov. “Ak sa udeje legislatívna zmena, ktorá prinesie zrušenie ubytovacieho príspevku a procesy nebudú nastavené, odídenci z Ukrajiny budú klopať na úrady miest, mestských častí či obcí,“ upozorňuje Božik.

Pripomína, že v mestách a obciach využívajú odídenci školskú infraštruktúru i sociálne zariadenia, čím vytvárajú pre samosprávu nárok na podielové dane. Združeniu podľa jej šéfa záleží na tom, aby v mestách a obciach pribúdalo obyvateľstvo, ktoré bude viazané na podielové dane a bude mať tiež podiel aj na ich rozvoji.

„Máme tu mladú generáciu, ktorú keď dobre podchytíme, môže byť prínosom pre našu krajinu,“ podotýka Božik. Obaja sa tiež zhodli na chýbajúcich dátach, ako aj koordinácii ich výmeny. Režim výmeny dát je pritom systémom krízového riadenia štátu. ZMOS v súčasnosti spustil zber dát za školstvo v súvislosti s povinnou školskou dochádzkou pre ukrajinské deti.

Rovnako tak aj zber dát v ďalších oblastiach, v ktorých samosprávy poskytujú verejné služby pre odídencov. Migračný úrad pracuje na konsolidovanom zbere dát o odídencoch ubytovaných v rámci príspevku rezortu vnútra i dopravy v štátnych zariadeniach.

Ministerstvo vnútra médiám potvrdilo, že rámcovou témou stretnutia bol koordinovaný zber dát a ich následné zdieľanie a využívanie na optimálne nastavenie procesov integrácie. Šéf migračného úradu podľa rezortu vníma potrebu ďalších legislatívnych úprav neprieč pôsobnosťami kľúčových rezortov na základe relevantných dát.

Zohľadnená by pritom mala byť dôležitosť rastu populácie v mestách a obciach, ktorá v konečnom dôsledku prispeje nielen k príjmom z podielových daní, ale aj k celkovému rozvoju týchto lokalít. „Ministerstvo vníma samosprávy ako kľúčových partnerov v mnohých oblastiach, teda aj v súvislosti s integráciou odídencov z Ukrajiny,“ ubezpečil mediálny odbor rezortu vnútra.