Úvod Z DOMOVA Prezidentka kritizuje pokusy o zmeny Ústavy SR bez poctivej debaty

Prezidentka kritizuje pokusy o zmeny Ústavy SR bez poctivej debaty

Foto: archív

Prezidentka Zuzana Čaputová kritizuje pokusy o zásadné zmeny Ústavy SR, ktoré v Národnej rade SR prichádzajú na poslednú chvíľu, bez poctivej debaty. Viaceré predstavila koalícia. OĽaNO napríklad hovorí o zmenách na Ústavnom súde SR vrátane skrátenia funkčného obdobia ústavných sudcov. Alojz Baránik zo SaS by zasa chcel riešiť novú definíciu prokuratúry.

„Majme úctu k základnému zákonu štátu. Na práve prebiehajúcej schôdzi Národnej rady SR som zaznamenala pokusy o zásahy do znenia Ústavy SR, ktoré zásadným spôsobom menia charakter, činnosť a kreovanie ústavných orgánov.

Takéto zmeny by sa mali prijímať po poctivej odbornej a verejnej debate. Nie tvoriť na poslednú chvíľu,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti. Zdôraznila, že „nepremyslené zásahy výrazne oslabujú právnu istotu a môžu viesť k nepredvídateľným a neželaným následkom“.

OĽaNO by chcelo skrátiť funkčné obdobie sudcov Ústavného súdu tak, aby ďalšie vládne garnitúry volili iba časť sudcov. Navrhuje aj zmenu systému kreovania senátov Ústavného súdu. Prejsť chce od systému žrebovania ku kreácii senátov na základe rozvrhu práce. Bolo ho možné zmeniť len vtedy, ak príde k zmene zloženia ÚS. Meniť chce tiež spôsob voľby kandidátov na ústavných sudcov.

Baránik zas chce riešiť novú definíciu prokuratúry. Pripravil pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhuje, aby verejnú kontrolou nad činnosťou prokuratúry vykonávali parlament a vláda, alebo v jej mene člen vlády. Pozmeňujúce návrhy avizovala aj opozícia.

Parlament aktuálne rokuje o reforme súdnictva z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Reforma ráta so zmenou zloženia Ústavného súdu i Súdnej rady. Súčasťou je aj návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Zrušiť by sa mohla aj rozhodovacia imunita sudcov.