Úvod Z DOMOVA Priemerná dĺžka života Slovákov patrí medzi najnižšie v Európe

Priemerná dĺžka života Slovákov patrí medzi najnižšie v Európe

Foto: archív

Európska komisia zverejnila zdravotné profily 29 európskych krajín – 27-člennej EÚ, Islandu a Nórska – za rok 2021, ktoré poskytujú analýzu výkonnosti ich vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Podľa uvedeného dokumentu priemerná dĺžka života na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe.

Medzi hlavné závery zdravotného profilu Slovenska za rok 2021 patrí zistenie, že priemerná dĺžka života na Slovensku (76,9 roka) patrí medzi najnižšie v Európe – je takmer o štyri roky pod priemerom EÚ (80,6) – a v roku 2020 klesla takmer o jeden rok.

Predtým, v rokoch 2010 – 2019, sa stredná dĺžka života na Slovensku zvýšila o viac ako dva roky. Rozdiely v strednej dĺžke života podľa sociálno-ekonomického postavenia zostávajú jedny z najväčších v Európskej únii a Slovensko má tiež jednu z najvyšších úmrtností na onkologické ochorenia v celej únii.

V dokumente sa uvádza, že behaviorálne a environmentálne rizikové faktory prispievajú k takmer polovici všetkých úmrtí na Slovensku. Zatiaľ čo spotreba tabaku u dospelých vo väčšine krajín Európskej únie za posledné desaťročie klesla, na Slovensku zostala stabilná a je nad 20-percentným priemerom dospelých fajčiarov v Európskej únii.

Spotreba alkoholu je však porovnateľná s priemerom Európskej únie (desať litrov na osobu). Miera obezity medzi dospelými a dospievajúcimi je na vzostupe (20 percent) a je vyššia ako priemer EÚ, čiastočne v dôsledku nesprávnych stravovacích návykov a obmedzenej úrovne fyzickej aktivity.