Úvod Z DOMOVA Prvá veľká prehra koalície: ÚS SR pozastavil sledovanie občanov cez mobily

Prvá veľká prehra koalície: ÚS SR pozastavil sledovanie občanov cez mobily

Foto: archív

Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol o pozastavení účinnosti časti novely telekomunikačného zákona, ktorá v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu umožnila sprístupňovanie dát od telekomunikačných operátorov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Rozhodnutie sa týka ustanovení, ktoré boli príliš neurčité alebo nateraz neposkytovali dostatočné záruky proti možnému zneužitiu osobných údajov orgánmi štátnej moci. Informoval o tom predseda ÚS Ivan Fiačan.

„Ústavný súd zistil, že časť pozastavenej právnej úpravy nebola dostatočne určitá, pretože umožňovala štátnej moci spracúvať osobné údaje bez toho, aby bol jednoznačne vymedzený účel takého spracúvania a spôsoby nakladania s osobnými údajmi.

V ďalšej časti pozastavenej právnej úpravy bol síce zrejmý jej účel, avšak chýbali nevyhnutné garancie proti prípadnému zneužitiu spracúvaných osobných údajov,“ uviedol Fiačan.

Právna úprava podľa jeho slov nezohľadňovala možnosť získať potrebné údaje z menej citlivých zdrojov, respektíve možnosť dosiahnuť sledovaný účel iným, základné práva menej obmedzujúcim spôsobom.

To, či sú sporné ustanovenia protiústavné, bude predmetom ďalšieho konania. Právnu úpravu napadla na ÚS opozičná strana Smer-SD, ktorá namietala porušenie práva na ochranu súkromia a práva na ochranu osobných údajov. „Namietame protiústavnosť tohto špicľovacieho telekomunikačného zákona, pretože vôbec nie je potrebné takéto informácie zberať,“ vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico.

Úrad verejného zdravotníctva SR berie na vedomie rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý rozhodol o pozastavení účinnosti časti novely telekomunikačného zákona. Médiá o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Pozastavenie novely telekomunikačného zákona je prvá veľká politická prehra vládnej koalície a zatiaľ najvýraznejší úspech opozičnej politiky Smeru-SD. Uviedol to poslanec Národnej rady SR a predseda Smeru-SD Robert Fico. V tejto súvislosti dodal, že chce navštíviť aj šéfa ÚVZ, aby strana zistila, od koľkých ľudí už boli informácie získané.

Smer-SD namietal, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR má bez akejkoľvek kontroly prijímať informácie o ľuďoch. Strana tiež namietala, že ľudia, ktorí pracujú na úrade, nemajú nijakú kvalifikáciu na spraúvanie takýchto údajov, a že v zákone nebola nejaká časová os, ktorá by stanovovala, odkedy dokedy sa budú údaje zbierať, približuje Fico.

Namietal aj, že neexistuje nijaká kontrola zákona. „Vo všetkých našich námietkach ÚS povedal, že majú svoje opodstatnenie a na základe toho rozhodol o pozastavení tohto zákona,“ povedal expremiér.