Úvod Z DOMOVA Rúška sú opäť povinné aj pre ľudí s chronickými respiračnými ochoreniami

Rúška sú opäť povinné aj pre ľudí s chronickými respiračnými ochoreniami

Foto: archív

Nosenie rúšok v interiéri je opäť povinné aj pre ľudí s chronickými respiračnými ochoreniami. Na sociálnej sieti to uviedlo Ministerstvo vnútra SR (MV SR). Podľa rezortu výnimku udelenú počas letných mesiacov ľudia často neoprávnene zneužívali. MV SR argumentuje aj tým, že výnimka bola udelená aj v dôsledku horúcich letných dní, ktoré v septembri nebývajú také časté.

Od nosenia rúšok v interiéri budú oslobodené deti do troch rokov veku, deti v materských školách a jasliach, žiaci prvého stupňa základnej školy, žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.

Rúško nebude povinné ani pri konaní štátnych jazykových skúšok a pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra. Povinné nebude ani pre vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelenej od cestujúcich, osoby pri výkone športu, osoby na čas nevyhnutný na výkon fotografovania.

Výnimku majú nevesty a ženíchovia pri svadbe, deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu, účinkujúci pri výrobe programu alebo výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu, osoby vo wellness a umelých kúpaliskách a zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne dva metre alebo sú na pracovisku sami.

Platí aj pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

Pre všetkých naďalej platí povinnosť nosiť rúška v obchodoch a obchodných domoch, verejnej doprave, nemocniciach, na letiskách, železničných a autobusových staniciach, úradoch, verejných inštitúciách, autoškolách či kostoloch. Rúška musia nosiť aj vodiči taxislužieb či účastníci verejných podujatí a to tak v interiéri, ako aj v exteriéri.

V reštauráciách a kaviarňach platí výnimka. Ľudia si budú môcť dať rúško dole na čas nevyhnutný na konzumáciu jedál alebo nápojov. Rezort vnútra dodal, že hygienici odporúčajú nosiť rúška všetkým osobám, preto uvítajú, ak ho budú nosiť aj osoby, na ktoré sa vzťahujú výnimky.