Úvod Z DOMOVA SHO vyzvalo prezidentku, aby presadila objektívne informovanie o pandémii v RTVS a...

SHO vyzvalo prezidentku, aby presadila objektívne informovanie o pandémii v RTVS a TASR

Zuzana Čaputová. (Foto: archív)

Slovenské hnutie obrody (SHO) zaslalo otvorený list prezidentke SR Zuzane Čaputovej, v ktorom jej predostrelo svoj pohľad na súčasnú situáciu v našom štáte, súvisiacu s dôsledkami vládnych “protipandemických” opatrení a médiami a politikmi živenou hystériou okolo ochorenia COVID-19. K jeho napísaniu ich podľa vlastných slov motivovalo to, čo sa už dlhý čas deje s našou vlasťou a naším národom.

“Sme presvedčení, že veľká časť obyvateľov úplne stratila dôveru k súčasnej vláde a rovnako tak aj vo verejnoprávne médiá, ktoré nás o dianí na Slovensku a vo svete informujú jednostranne,” začína sa list, ktorý podpísali predseda, podpredseda a tajomník SHO Róbert Švec, Štefan Polačik a Marián Chudý.

Ako pokračovali, vo verejnoprávnych médiách absentujú vyjadrenia mnohých svetovo uznávaných lekárov a vedcov, podávajúcich objektívne informácie o súčasnej situácii o ochorení COVID-19.

Z dôvodu silnej mediálnej blokády sú títo vedci nútení vydávať svoje svedectvá iba v alternatívnych médiách, keďže sa nedokážu nečinne prizerať na prebiehajúcu genocídu celosvetovej populácie.

“Napriek snahe o blokovanie alternatívnych zdrojov sa tieto informácie k verejnosti dostávajú. Vieme o obrovských protestoch naprieč celým svetom, najmä o tých v Európe. Vieme o všetkom, čo sa deje, a prečo sa to deje.

Vážená pani prezidentka, dovoľujeme si Vám úctivo pripomenúť, že máte chrániť a zastávať slovenské záujmy a záujmy každého jedného občana našej vlasti tak, ako ste prisahali na Ústavu Slovenskej republiky.

Preto vyjadrujeme poľutovanie nad Vaším postojom, ktorým ste nezabránili celoplošnému a podmienenému testovaniu Slovákov na vírus SARS-CoV-2 a ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra do 1. novembra 2020 a následne od 7. do 8. novembra 2020.

Stotožňujeme sa však s Vaším vyjadrením, že dobrovoľnosť nesmie byť podmieňovaná. Dobrovoľnosť musí byť prijatá spontánne, po podrobnom a pravdivom informovaní obyvateľstva, najmä odborníkmi, tieto informácie sú však stále odopierané,” uvádzajú predstavitelia SHO.

Foto: archív

Čaputovú ďalej vyzvali, aby z titulu svojej funkcie vyžadovala, aby boli do diskusných relácií vo verejnoprávnej RTVS pozývaní odborníci z rôznych odvetví a aby sa stali súčasťou diskusií so zástancami testovania a vakcinácie proti COVID-19.

“Zároveň naliehavo žiadame, aby ste sa zasadili o zverejnenie aktuálneho stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) k momentálnej situácii ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 vo verejnoprávnych médiách RTVS a TASR.

“Existujú totiž informácie o tom, že WHO pandémiu už 14. októbra 2020 zrušila z dôvodu vedeckých zistení, že vírus je mnohonásobne menej nebezpečný, ako sa vedci domnievali po vypuknutí tejto pandémie,” dodalo vedenie SHO.

K otvorenému listu prezidentke Čaputovej priložili rozsiahly zoznam vedcov, lekárov a ostatných odborníkov, ktorí sa k súčasnej situácii vedia fundovane vyjadriť. Týchto ľudí by si želali vidieť a počuť aj v RTVS, aby sa k ľuďom dostali všetky potrebné a najmä pravdivé informácie.