Úvod Kultúra Slovensko má ďalší zápis v UNESCO. V zozname je modrotlač

Slovensko má ďalší zápis v UNESCO. V zozname je modrotlač

Foto: archív

V reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO má Slovensko už šiesty zápis. Stala sa ním modrotlač a jej tradícia, ktorú Slovenská republiky na zápis nominovala v rámci spoločnej kandidatúry s Nemeckom, Rakúskom, ČR a Maďarskom.

O zapísaní modrotlače do prestížneho zoznamu rozhodli členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO počas svojho 13. zasadnutia, ktoré sa koná v meste Port Louis, metropole ostrovného štátu Maurícius.

Slovensko zastupujú na rokovaní predseda Rady ministra kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Juraj Hamar a Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.

Modrotlač sa pripája k piatim slovenským prvkom, ktoré boli do svetového zoznamu zapísané v predchádzajúcich rokoch: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015), spoločne s Českou republikou Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016) a Horehronský viachlasný spev (2017).

Foro: archív

Na národnej úrovni bola modrotlač do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísaná za rok 2015. Spoločnú nomináciu na zápis do celosvetového zoznamu podpísali predstavitelia Slovenska, Česka, Maďarska, Nemecka a Rakúska vo Viedni 20. marca 2017.

Modrotlač je technika farbenia látkového materiálu, vyrábaného v minulosti z ľanového a konopného plátna, v súčasnosti aj z iných materiálov, napríklad bavlny. Vzor sa tlačí na látku pomocou takzvanej rezervy, teda zmesi zamedzujúcej zafarbeniu látky v mieste vzoru. Farbí sa indigom, rastlinným modrým farbivom, získavaným z tropického indigovníka.

V slovenskej tradícii zohrala modrotlač významnú úlohu v spôsobe dekorovania látok. Na Slovensko sa táto technika dostala z Holandska a Nemecka v priebehu 18. storočia. Najskôr sa udomácnila v meštianskom prostredí, do ľudového odevu a textilu prenikla v 19. storočí.

Foto: archív
Foto: archív