Úvod Spoločnosť Slovensko zabodovalo v Číne poštovými známkami

Slovensko zabodovalo v Číne poštovými známkami

Reprodukcia: archív

Na 12. ročníku súťaže China Annual Best Foreign Stamp Poll, ktorá sa konala v Pekingu, získala Slovenská pošta, a. s.,(SP) prvé miesta v kategóriách Najlepšia vytlačená známka a Najlepší hárček sveta. O víťazných známkach rozhodla verejnosť na základe hlasovania prebiehajúceho od 1. do 30. septembra v Číne, zúčastnilo sa jej viac ako 60-tisíc respondentov. Hlavným organizátorom súťaže je Centrum rozvoja filatelie, ktoré je súčasťou Asociácie pre rozvoj výskumu a vývoja Západnej Číny. Slávnostné odovzdávanie cien, ako TASR informovala hovorkyňa SP Iveta Dorčáková, sa uskutočnilo vo štvrtok 10. novembra v Pekingu.

Ocenenou známkou v kategórii Najlepšie vytlačená známka sveta je emisia Umenie: Alfons Mucha, ktorá bola vydaná 25. novembra 2015 s motívom obrazu významného maliara Alfonsa Muchu s názvom Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia, ktorý venoval piešťanským kúpeľom. Do podoby oceľorytiny motív spracoval František Horniak. Práve táto známka získala už koncom roka 2015 všetky najprestížnejšie domáce ocenenia. Aj v ankete o najkrajšiu poštovú známku Slovenska, ktorú usporiadal Zväz slovenských filatelistov, sa umiestnila na prvom mieste a tiež bodovala v prestížnom rebríčku TOP desať najkrajších známok sveta v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA vo Viedni. Vytlačená bola v Poštovní tiskárně cenin Praha, technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom.

Reprodukcia: archív
Reprodukcia: archív

Druhou ocenenou v Pekingu v kategórii Najlepší hárček je emisia vydaná k 550. výročiu Academie Istropolitany, vydaná 26. júna 2015. Na jej obrazové stvárnenie boli použité neskorogotické rukopisy súvisiace s činnosťou intelektuálnej elity pôsobiacej v tejto prvej vysokej škole na území dnešného Slovenska. Aj táto poštová známka získala podľa Dorčákovej už v roku 2015 prestížne domáce ocenenie, v ankete o najkrajšiu poštovú známku Slovenska sa umiestnila na druhom mieste. Je z autorskej dielne Dušana Kállaya, ktorej rytecký prepis realizoval František Horniak.

Vytlačili ju technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácie s ofsetom v Poštovní tiskárně cenin Praha. „Čínsku verejnosť iste zaujalo hárčekové prevedenie, vytvorené na základe výzdoby jednej z rukopisných strán stredovekého rukopisu Bratislavského misála, ktorý sa dodnes zachoval iba vo forme niekoľkých iluminovaných strán v zbierkach Archívu mesta Bratislavy a Mestského múzea v Bratislave,“ dodala hovorkyňa SP. Na súťaži China Annual Best Foreign Stamp Poll v Pekingu získali slovenské známky ocenenia aj predtým. V roku 2007 1. miesto za Geologické lokality Šomoška a Sandberg, autor výtvarného návrhu K. Felix, autor rytiny F. Horniak. V roku 2008 to bolo 1. miesto za Bratislavský hrad, autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny F. Horniak.