Úvod Spoločnosť Súdny dvor EÚ: Zamestnávatelia majú právo zakázať moslimské šatky

Súdny dvor EÚ: Zamestnávatelia majú právo zakázať moslimské šatky

Foto: archív

Európsky súdny dvor rozhodol, že zamestnávatelia v Európskej únii môžu svojim pracovníkom zakázať nosiť viditeľné náboženské symboly, teda aj moslimské šatky. Posudzoval prípad dvoch moslimiek z Belgicka a jednej z Francúzska, ktoré pre nosenie šatky prepustili z práce. „Vnútropodnikové nariadenie, zakazujúce viditeľné nosenie akéhokoľvek politického, filozofického či náboženského symbolu, nie je priama diskriminácia,“ uvádza súd. Ide o prvé podobné rozhodnutie úniovej justície.

Podľa verdiktu môže ísť o nepriamu diskrimináciu vtedy, ak zamestnávateľ znevýhodňuje jedno alebo len niektoré náboženstvá. Aj to však možno podľa luxemburského súdu ospravedlniť. Advokáti moslimiek argumentovali proti podobným zákazom predovšetkým tým, že nosenie šatiek neznižuje schopnosť žien plniť si pracovné povinnosti.

Názor, že firmy by mali mať právo zakázať zamestnancom nosiť oblečenie a doplnky s náboženskou symbolikou vrátane moslimských šatiek, vyjadrila už minulý rok na zasadnutí Európskeho súdneho dvora generálna advokátka Juliane Kokottová. Hoci jej stanovisko nie je pre Súdny dvor EÚ v Luxemburgu záväzné, často sa ním riadi.

Kokottová to uviedla v súvislosti s prípadom belgickej moslimky Samiry Ačbitovej, ktorá pracovala ako recepčná v belgickej pobočke G4S. Po troch rokoch začala v práci z náboženských dôvodov nosiť šatku, čím porušila nepísané pravidlo a prišla o prácu.

Hneď na druhý deň firma aktualizovala svoj kódex a výslovne zakázala akékoľvek symboly politického, filozofického či náboženského presvedčenia. Ačbitová sa s pomocou mimovládnych organizácií pokúšala vymáhať odškodné za diskrimináciu na belgických súdoch, opakovane však neuspela. Jej prípad nakoniec skončil v Luxemburgu a súd jej výhrady zamietol. V agentúre totiž platilo príslušné interné nariadenie.

Kokottová považuje zákaz nosenia šatky vo firme G4S za vhodnú a primeranú reakciu v súlade so snahou o udržanie náboženskej a ideologickej neutrality. Otázka zákazu náboženských symbolov v práci zamestnáva aj ostatné súdy. V roku 2013 Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, naopak, v prospech zamestnanca British Airways, ktorému spoločnosť zakázala nosiť kríž.

Foto: archív
Foto: archív

Samotné nosenie šatiek je dlhodobý problém vo Francúzsku aj Belgicku. Francúzsko v roku 2004 zakázalo žiakom v štátnych školách nosiť šatky, kríže a turbany. Ako prvá krajina tiež prijalo zákon o zákaze zahaľovania tváre na verejnosti. Vtedajší prezident Nicolas Sarkozy zakázal nikáb v roku 2011. Podobný zákaz o niekoľko mesiacov neskôr vstúpil do platnosti aj v Belgicku.

V niektorých ďalších európskych krajinách, ako napríklad v Nemecku, je čiastočne zakázané nosiť šatky a ďalšie náboženské symboly v školách či na úradoch. V Španielsku existuje podobný zákon v Barcelone aj niekoľkých ďalších mestách, rovnako ako v Taliansku. V Británii neplatí celoplošný zákaz, ale jednotlivé inštitúcie majú právo zaviesť svoje vlastné pravidlá.