Zdá sa mi, že ešte som sa ani poriadne neporozhliadal po tomto svete, a už stojím na prahu staroby. V živote som dosiahol zopár úspechov, ale najviac si cením to, že som spolu s manželkou vychoval dvoch slušných a dobrých ľudí, teda naše deti. Syna a dcéru.

Čím som starší, tým viac sa utvrdzujem v istote, že najväčšiu hodnotu v živote má láska. A myslím si, že Slovensko dnes nerozdeľuje „svetoobčiansky“ a „národný“ princíp, ale práve Zlo a Dobro. Ten, kto sa riadi svedomím a duchovnými hodnotami, kresťanskými zásadami, stojí na strane Dobra. Ten, kto sa riadi peniazmi a konzumom, ten stojí na strane Zla.

Súhlasím s tvrdením Václava Havla, že láska zvíťazí nad nenávisťou a pravda nad lžou, len dodávam – tá láska a tá pravda a spravodlivosť zvíťazí aj nad Havlom a nad jemu podobnými!mišanek podpis1

Image 5Image 35

Image 15 Image 33

Image 32 Image 13Image 19Image 34Image 7Image 11Image 28Image 27

Image 30

Image 21

Image 25