V Rusku vďaka vysokej pôrodnosti a prisťahovalectvu rekordne vzrastá počet obyvateľov. Dnes žije v najväčšom štáte sveta 146 miliónov 800-tisíc ľudí. V posledných rokoch tam pribúda rodín so štyrmi a viac deťmi. Je za tým aj štátna podpora, vďaka ktorej také rodiny dostávajú výhodné hypotéky aj pozemok od štátu zadarmo.

Rusko pritom sľubuje ďalšie zlepšovanie podmienok. Viacerí rodičia sa totiž sťažujú, že úrady prehliadajú ich problémy s bývaním, zdravotnou starostlivosťou a vzdelávaním potomkov.

Výhodné hypotéky
Posledné roky sa v Rusku rodí 100-tisíc detí, ktoré majú minimálne troch starších súrodencov. Ešte pred desiatimi rokmi ich pritom bola tretina. Podľa demografa je za tým aj zavedenie štátnej podpory, takzvaný materský kapitál. Vďaka nemu možno okrem iného získať hypotéku za výhodných podmienok.

Podľa niektorých rodín je však realita trochu iná. „Rodinám s viacerými deťmi banky nedajú hypotéku. Alebo za veľmi nevýhodných podmienok. Ak má rodina veľa členov, tak jej banky príliš nechcú požičiavať peniaze,“ tvrdí Natalia Cvetkovová, matka štyroch detí. Jej partner má preto okrem zamestnania psychológa dva vedľajšie príjmy, aby rodinu uživil. Od štátu by pritom mali mať nárok aj na pozemok zadarmo.

Foto: archív
Foto: archív

PREMIÉR DMITRIJ MEDVEDEV SĽUBUJE, ŽE ŠTÁT SA NA PODPORU VIACDETNÝCH RODÍN ŠPECIÁLNE ZAMERIA.

Vie, že pomoc zatiaľ často zostáva iba na papieri. Sám pritom dlho vyzýva občanov, aby mali veľa detí. „Počet štvrtých detí vzrástol dvakrát, piatych ešte viac. Nemôžeme to vysvetliť inak ako rastom celkovej pôrodnosti. Štátna podpora vyvolala najprv vlnu druhorodených detí a potom na to nadviazali tretie a štvrté pôrody. Keď sa žena rozhodne mať druhé dieťa, je pre ňu ľahšie mať aj tretie alebo štvrté,“ konštatuje demograf zo štátneho štatistického úradu Alexej Rakša.

Predtým ľudia mávali bežne maximálne dve deti, viacpočetné rodiny pochádzali predovšetkým zo slabých sociálnych pomerov. Vzdelaní ľudia mávali málo potomkov. To sa však teraz mení. Deti prichádzajú na svet rovnako ako niekoľko rokov po vojne, pričom výrazne klesol počet potratov.

Baby boom
Sovietsky zväz a potom aj Rusko prešli v dvadsiatom storočí z hľadiska demografie zložitými obdobiami. Desiatky miliónov obyvateľov stratili v dvoch ničivých vojnách. Po nich sa rodilo veľa detí. Ďalší vrchol prišiel s podporou rodín v osemdesiatych rokoch. V nasledujúcej dekáde však s príchodom obrovských celospoločenských zmien nastal prudký prepad.

Foto: archív
Foto: archív

„V rokoch 1981 – 1982 bola zavedená nová politika, keď ľudia dostávali dovolenku, aby sa mohli starať o deti. Potom prišla perestrojka a nastal veľký baby boom. Dnes je preto veľa žien vo veku 30 – 35 rokov, a práve ony majú tretie, štvrté a ďalšie deti,“ tvrdí demograf Rakša. Rusko bojovalo s vlnami nízkej pôrodnosti dlhodobo.

PERSPEKTÍVA NA NAJBLIŽŠIE ROKY NIE JE VEĽMI POZITÍVNA, DORASTAJÚ TOTIŽ SLABŠIE ROČNÍKY Z 90. ROKOV.

Podľa prognózy demografa však tentoraz výrazný prepad nenastane. Vyrovnajú ho práve viacpočetné rodiny, ktoré zakladajú ľudia narodení v 80. rokoch. „Priemerne sa stovke Rusiek narodí 170 až 180 detí. To je približne rovnako alebo o niečo viac ako v ostatnej Európe,“ uvádza Rakša.

Demograf predpovedá, že počet obyvateľov Ruska sa v budúcnosti veľmi meniť nebude. Nezáleží totiž len na samotnej pôrodnosti. Veľký vplyv má aj migrácia. V posledných rokoch prišlo do krajiny priemerne o 260-tisíc ľudí viac, ako sa z nej odsťahovalo.