Úvod Z DOMOVA Väčšina Slovákov by privítala, keby sa mandáty v parlamente odvíjali od veľkosti...

Väčšina Slovákov by privítala, keby sa mandáty v parlamente odvíjali od veľkosti kraja

Foto: archív

Väčšina Slovákov by privítala, keby mal poslanec parlamentu trvalý pobyt v tom kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zrealizovala v čase od 23. novembra do 27. novembra na vzorke 1000 respondentov.

Na otázku, či by mal mať poslanec NR SR trvalý pobyt v kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu, súhlasne odpovedalo šesť z desiatich respondentov. „Naopak, traja z desiatich opýtaných by si neželali, aby v budúcnosti volili do parlamentu poslancov za ten kraj, v ktorom žijú,“ priblížil Michal Kaliňák, iniciátor petície Parlament regiónov a kampane za zrušenie jedného volebného obvodu.

Kaliňák dlhodobo upozorňuje, že jeden volebný obvod vyhovuje skôr straníckym centrálam, ako pomáha ľuďom v konkrétnych regiónoch. Súčasná situácia totiž nerešpektuje pomer mandátov k veľkosti a počtu obyvateľov daného regiónu a výslednú zostavu poslancov formuje zvolenou kandidátkou predovšetkým vedenie politického subjektu.