Úvod Ekonomika Až 670-tisíc Slovákov ohrozuje chudoba

Až 670-tisíc Slovákov ohrozuje chudoba

Foto: archív

Na Slovensku ohrozuje chudoba 670-tisíc ľudí. Táto skupina predstavuje 12,7 percenta slovenskej populácie. Medzi najohrozenejšími sú, pochopiteľne, nezamestnaní ľudia. Až každý druhý človek bez práce žije na hranici chudoby. Do rizikovej skupiny však patria aj osamelí rodičia či deti. Do tejto kategórie patrí napríklad až 30 percent slobodných matiek s deťmi.

„Chudobou sú ohrození ľudia, ktorých ročný príjem je menej ako 4 171 eur,“ tvrdí Ľudmila Ivančíková zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. Informácie zverejnil štatistický úrad na základe zisťovania údajov o príjmoch a životných podmienkach domácností. Tieto údaje zbierajú každý rok všetky štáty Európskej únie. „Chudoba je fenomén, ktorého dôsledky treba zmierňovať, pretože má vplyv nielen na jednotlivcov, ale na celú spoločnosť,“ uviedol predseda štatistického úradu Alexander Ballek.

Výrazné rozdiely v chudobe sú aj medzi krajmi. Najchudobnejším ostáva Prešovský (18,6 percenta) a Banskobystrický kraj (15,3 percenta). Miera chudoby je vyššia aj v Košickom, Žilinskom a Nitrianskom kraji. Najmenej ohrozuje chudoba obyvateľov Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja.

„V porovnaní s minulým rokom miera rizika chudoby vzrástla vo všetkých krajoch s výnimkou Trenčianskeho, Banskobystrického a Bratislavského kraja, kde prišlo k poklesu,“ uviedol predseda ŠÚ SR. V medzinárodnom porovnaní sú zatiaľ známe výsledky prieskumu len v troch krajinách. Na hranici chudoby žije v Lotyšsku 21,8 percenta ľudí, v Maďarsku 14,5 percenta a vo Fínsku 11,6 percenta obyvateľov.