Úvod Spoločnosť Gymnázium Jura Hronca v Bratislave po kritike verejnosti zrušilo genderový deň

Gymnázium Jura Hronca v Bratislave po kritike verejnosti zrušilo genderový deň

Žiacka školská rada na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave propagovala "Gender Swap Day" na sociálnych sieťach bannerom s vizuálom genderovej osoby pripomínajúcej rakúskeho umelca menom Conchita Wurst. (Foto: archív)

Bratislavské Gymnázium Jura Hronca na sociálnych sieťach vyzývalo svojich žiakov, aby sa v rámci “Gender Swap Day” v škole prezliekali za opačné pohlavie. Malo ísť o jednu z akcií pravidelných tematických štvrtkov, ktoré škola pripravuje v spolupráci so študentmi. Po zverejnení tejto informácie a následnej búrlivej kritike verejnosti na sociálnych sieťach sa však vedenie školy rozhodlo, že od zámeru podporiť LGBTI podujatie odstúpi a diskusiu ruší.

“Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu týkajúcu sa akcie Tematický štvrtok – Gender Swap, ktorá sa mala tento štvrtok, 25. 4. 2019 konať na našom gymnáziu, by sme radi vydali oficiálne stanovisko školy. ‘Tematické štvrtky’ je akcia organizovaná Žiackou školskou radou, čo je legitímne a demokraticky žiakmi zvolený orgán, skladajúci sa z 11 žiakov školy. Téma štvrtku je vždy dopredu prediskutovaná s vedením školy a následne zverejnená v priestoroch školy a na sociálnych sieťach.

Pre veľkonočné prázdniny sa tento týždeň žiaci rozhodli usporiadať akciu, ktorej obsah ani forma nebola prediskutovaná, ani inak plánovaná, a teda bez súhlasu vedenia školy. Ako škola si veľmi vážime činnosť našej žiackej školskej rady, pretože mimo iných kompetencií, ktoré majú, pravidelne organizujú alebo spoluorganizujú akcie, ktoré sú veľmi zmysluplné a korešpondujú s hodnotami, ktoré sa snaží do vyučovania priniesť aj samotná škola. Veríme, že akciu ohlásenú na najbližší štvrtok pripravovali s najlepším vedomím a svedomím.

Rovnako sa ale nazdávame, že akékoľvek akcie, konajúce sa na pôde našej školy alebo pod hlavičkou našej školy, musia byť dopredu odsúhlasené a prediskutované s vedením školy, aby sme sa vyhli ich nesprávnej interpretácii tak, ako sa to stalo teraz, keď informáciu o konaní sa akcie zverejnili niektoré médiá. Preto sme sa rozhodli tento týždňový tematický štvrtok zrušiť. O ďalšom postupe budeme s našimi učiteľmi aj žiakmi diskutovať,” napísalo vedenie Gymnázia Jura Hronca na webovej stránke školy.

Stanovisko vedenia gymnázia na webovej stránke školy. (Reprodukcia: internet)