Úvod Politika Harabin dekanovi právnickej fakulty: Kiska hrubo zneužil akademickú pôdu 

Harabin dekanovi právnickej fakulty: Kiska hrubo zneužil akademickú pôdu 

Foto: archív

Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin poslal dekanovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduardovi Burdovi otvorený list, v ktorom reaguje na informácie o nedávnej prednáške prezidenta Andreja Kisku na fakulte.

“Akademickú pôdu považujem za posvätnú. Nikomu kto nemá k právu a zákonom nijakú úctu nie je dovolené ju zneužívať a pošpiniť,” píše v úvode listu Harabin. “Andrej Kiska zosobnil príklad porušovania práva a ústavných právomocí. Jeho výroky v určitých častiach majú náznaky výzvy na občianske nepokoje. Vieme, že to môže skončiť aj občianskou vojnou v štáte.

Nemožno to chápať inak ako výrokovú nedbanlivosť k riziku rozkladu suverenity Slovenskej republiky. Tieto fakty vám nemôžu byť neznáme. V tejto súvislosti je zarážajúce, že pán prezident, ktorý nie je znalcom domáceho, ani medzinárodného práva, má odvahu pred študentmi ľahkovážne hodnotiť akútne rozhodujúce právne procesy súvisiace so štátnou suverenitou a ústavnosťou Slovenskej republiky. Obávam sa, že takýmto konaním môžu byť v právnom povedomí študentov nezvratne spôsobené nenapraviteľné škody,” pokračoval prominentný sudca.

Harabin takisto vyjadril pohoršenie nad tým, že univerzita umožnila hlave štátu predniesť reč plnú politickej propagandy a extrémnej nenávisti k iným názorom. Je presvedčený, že prezident hrubo zneužil svoj úrad i akademickú pôdu na priamu politickú podporu niektorých kandidátov pre budúcoročné voľby prezidenta republiky.

Kiska podľa Harabina zneužíva akademickú pôdu na politické ciele. (Foto: archív)

“Neviem si predstaviť, ako majú vaši študenti chápať fakt, že vaša univerzita umožnila zasahovať do vzdelávacieho procesu ľuďom mimo právneho prostredia zakázanými metódami, všetko iba pre dosahovanie politických cieľov. A vaša univerzita, so svojou úctyhodnou históriou a profesionálnou váhou sa proti tomu neohradí, ani predtým, ani potom? Aký morálny odkaz si z takejto skúsenosti majú študenti vziať?” opýtal sa Harabin.

“Vzhľadom na platnú právnu zásadu ‘audiatur et altera pars’ si vyhradzujem právo vystúpiť na pôde Právnickej fakulty vašej univerzity ako reprezentant Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v intenciách trojdelenia štátnej moci v hierarchii štátnych orgánov, akým je aj najvyšší predstaviteľ nášho štátu, v rovnakej časovej dĺžke za účasti vašich študentov.

Budem hovoriť o otázkach právnej podstaty suverenity štátu v medzinárodnom práve, postavení a vzťahu členského štátu a medzinárodnej organizácie, o znakoch rozkladu štátu a význame panstva práva. Môžem vás ubezpečiť, že ako právnik mám bezvýhradný rešpekt k zákonom,” uzavrel Štefan Harabin svoj list dekanovi Právnickej fakulty.

„Máme niekoľko exotov, ktorí tvrdia, že únia je zlá, a niekoľko výborných kandidátov. Mám troch favoritov. Dúfam, že sa pred prvým kolom dohodnú a podporia toho, kto bude mať najväčšiu šancu dostať sa do druhého kola, aby sme nemuseli voliť menšie zlo,“ povedal pred študentmi Právnickej fakulty Kiska. Negatívne sa vyjadril aj k osobe Harabina, ktorý bude pravdepodobne kandidovať za prezidenta. Podľa Kisku už síce nestojí na čele súdnictva, ale “ešte to bude ťažké a nanešťastie, ešte budeme počuť jeho hlas”.

Foto: archív