Úvod Spoločnosť Hrozí našim bukovým pralesom vyškrtnutie zo svetového dedičstva?

Hrozí našim bukovým pralesom vyškrtnutie zo svetového dedičstva?

Foto: archív

Šéf envirorezortu László Sólymos a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná sa nezhodujú v tom, akú časť tzv. Karpatských bukových pralesov treba chrániť. Lokalita na východe Slovenska je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. Kým Sólymos vidí ako ideálne riešenie vyhlásenie bezzásahových zón na rozlohe minimálne 5 700 hektárov, Matečná zatiaľ hovorí o ochrane 3 600 hektárov.

„K dnešnému dňu to, čo spĺňa charakter Karpatských bukových pralesov, a to, čo je dôvodné chrániť, je okolo 3 600 hektárov. O zvyšku je potrebné diskutovať, lebo dnes to má charakter hospodárskeho alebo mladého lesa. Ale to veľké jadro, to je obrovská výmera, 3 600 hektárov, nie je dôvod, aby sme to nemali v kultúrnom dedičstve zahrnuté,“ povedala Matečná. Odborníci sa podľa jej slov ešte vyberú do terénu.

Sólymos zase považuje za viac ako dôležité zachovať lokalitu v maximálnej možnej miere a v maximálnom možnom rozsahu. „Samotná značka UNESCO len podčiarkuje, ako je naše úsilie dôležité,“ povedal Sólymos. Podľa jeho slov ideálnym riešením je vyhlásenie bezzásahových zón v najcennejších územiach na rozlohe minimálne 5 700 hektárov. Rovnakú požiadavku majú aj lesoochranári. Tí pre prístup k ochrane lokality podali podnet na jej zaradenie do Zoznamu svetového dedičstva v ohrození.

Hranice slovenskej časti tzv. Karpatských bukových pralesov majú byť známe do konca tohto roka, vyplýva z materiálu, ktorý schválila vláda. V reakcii na odporúčania Výboru svetového dedičstva UNESCO prijala návrh opatrení potrebných na ochranu pralesov. Aj z pripomienok k materiálu vyplýva, že snahou envirorezortu bude zabezpečiť ochranu na rozlohe 5 766,4 hektára. S takou rátal aj nominačný projekt.

László Sólymos. (Foto: archív)

Tzv. Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Do zoznamu UNESCO sa zapísalo desať pralesových lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska – lokality Stužica, Havešová, Rožok a Vihorlat. Pralesy sú reťaz ostrovov pôvodného lesa, ktorý rástol tisícky rokov. Celá lokalita pozostáva zo 78 komponentov vrátane slovenských, ktoré sa nachádzajú na území 12 európskych štátov.

Problém s tzv. Karpatskými bukovými pralesmi sa rieši iba naoko a hrozí ich vyškrtnutie zo Svetového dedičstva UNESCO. Tvrdí to poslankyňa Národnej rady SR za SaS Anna Zemanová. „Vláda síce zareagovala rýchlo a schválila materiál, ktorý sa volá Komplexný návrh opatrení, záplatu však šila horúcou ihlou. A tak to aj vyzerá,“ skonštatovala.

Materiálu vyčíta chýbajúce konkrétne opatrenia, analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a na životné prostredie. Zemanová tiež poukázala, že nebol prekonzultovaný s dotknutými samosprávnymi krajmi, hoci problematika cestovného ruchu spadá do ich kompetencií. Chýbajú jej aj vyjadrenia vlastníkov, či akákoľvek ucelená stratégia pre rozvoj v regióne.

„Pokiaľ sa nezačnú projekty riešiť poriadne a budú sa schvaľovať len aby boli, naša účasť v prestížnych zoznamoch bude napokon tiež len naoko a čo je najhoršie, nakrátko,“ tvrdí Zemanová. Pripomenula, že Slovensko musí vypracovať detailný projekt využitia územia. „Keď sa tak dlhodobo nedialo, UNESCO zdvihlo varovný prst. Ak materiál nebude vypracovaný, územiu hrozí vyškrtnutie z prestížneho zoznamu,“ zhrnula.

Gabriela Matečná. (Foto: archív)