Úvod Ekonomika Ceny rastú, najviac zdraželi potraviny a nealko nápoje

Ceny rastú, najviac zdraželi potraviny a nealko nápoje

Foto: archív

Rast cien na Slovensku sa naďalej zrýchľuje. V októbri dosiahla medziročná inflácia meraná národnou metodikou 1,7 percenta, čo oproti septembru znamenalo zrýchlenie o 0,1 percentuálneho bodu. Dynamika rastu cien sa pritom zvyšuje už štvrtý mesiac v poradí. V priemere za desať mesiacov roka tak ceny na Slovensku medziročne stúpli o 1,2 percenta.

Medzimesačne sa ceny v októbri oproti septembru zvýšili o 0,3 percenta, kým v septembri oproti augustu rástli o 0,2 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Na medziročnej báze sa najvýraznejšie zvýšili ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie boli totiž oproti vlaňajšiemu októbru vyššie až o 6,2 percenta.

Zvyšujú sa však aj ceny dopravy o 2,6 percenta, ceny v reštauráciách a hoteloch medziročne stúpli o 2,5 percenta, ceny alkoholických nápojov a tabaku a zdravotníctva zhodne o 2,4 percenta, rekreácie a kultúry o 2,1 percenta, rozličných tovarov a služieb o 1,6 percenta, vzdelávania o 1,1 percenta a odevov a obuvi o 0,4 percenta. Naopak klesli ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 1 percenta a ceny nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domácnosti o 0,6 percenta. Na úrovni vlaňajška zostali ceny pôšt a spojov.

V porovnaní so septembrom sa v októbri zvýšili najmä ceny za odevy a obuv o 1,6 percenta. Zdraželi však aj potraviny a nealkoholické nápoje o 1,1 percenta, alkoholické nápoje a tabak o 0,5 percenta, zdravotníctvo a rekreácia a kultúra zhodne o 0,4 percenta, reštaurácie a hotely o 0,2 percenta a napokon aj bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá a vzdelávanie zhodne o 0,1 percenta.

Medzimesačný pokles na druhej strane vykázali ceny v doprave o 0,3 percenta, rozličných tovarov a služieb o 0,2 percenta, za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,1 percenta. Na septembrovej úrovni zostali ceny za pošty a spoje.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v októbri dosiahla 2,5 percenta, kým v septembri predstavovala 2,3 percenta. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla v októbri 1,4 percenta. V septembri bola na úrovni 1,5 percenta. V medzimesačnom porovnaní bola jadrová inflácia v októbri vo výške 0,4 percenta a čistá inflácia bola na úrovni 0,2 percenta.