Úvod Ekonomika Klaus: Migranti v EÚ nie sú žiaduca pracovná sila

Klaus: Migranti v EÚ nie sú žiaduca pracovná sila

Václav Klaus. (Foto: archív)

Ekonomika Európskej únie dlhodobo stagnuje a tak únia, ako aj euro prinášajú úplne iné efekty, ako sa od nich očakávalo. Uviedol to bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus počas svojej prednášky na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

Európu podľa Klausa euro zásadne zmenilo, oveľa viac, ako mení Slovensko. „Pre Slovensko je prijatie eura ‘len’ zmenou jedného, hoci významného parametra, zatiaľ čo pre Európu je to systémový posun, systémová zmena. Čistý prínos pre Slovensko sa mi zdá byť väčší než pre Európu, respektíve čistý disefekt pre Slovensko je menší než pre Európu,“ konštatoval.

V EÚ mu chýba načúvanie tomu, čo o európskej integrácii hovoria ekonómovia či politológovia. Preto podľa Klausa pretrváva fatálne nepochopenie skutočného, neodstrániteľného problému EÚ a eura. „Tento problém je dôsledkom toho, čo bolo týmto inštitúciám už pri ich zrode dané do vienka, čo je ich vrodenou chybou, definičnou charakteristikou. To pretrváva bez akejkoľvek zmeny, aj napriek dostatočne zreteľným signálom z reálneho sveta,“ domnieva sa.

K týmto signálom radí bývalá hlava ČR okrem iného dlhotrvajúcu európsku ekonomickú stagnáciu. Viacero členských krajín únie a eurozóny sa podľa nej dodnes nedostalo na úroveň predkrízového roku 2007. Upozornila tiež na očividné zaostávanie Európy oproti rýchlo rastúcemu zvyšku sveta, najmä Ázii. Za ďalší zo signálov považuje Klaus dlhovú krízu nemalého počtu štátov eurozóny, trvale vysokú mieru nezamestnanosti na úrovni okolo 10 percent, chaos okolo migrácie či neschopnosť vyrovnať sa s rozhodnutím Veľkej Británie opustiť úniu.

„Tieto nepopierateľné signály ukazujú, že ako EÚ, tak aj jeden z jej najvýznamnejších výhonkov, euro, prinášajú efekty úplne iné, ako podľa svojich tvorcov a propagátorov prinášať mali,“ zdôraznil český exprezident. Odstránenie hraníc má podľa neho nepríjemné účinky, ktoré sa zreteľne prejavili až pri zrode masovej migrácie.

Je presvedčený, že ekonómovia musia dôrazne odmietnuť tézy o migrantoch ako o žiaducej pracovnej sile. Tvrdí, že migranti do Európy neprichádzajú ako pracovná sila a pracovnej sily v EÚ vidí viac než dostatok, najmä medzi nezamestnanými. „Dnešná masová migrácia destabilizuje Európu politicky, ekonomicky, civilizačne aj kultúrne a ku vzniku európskej identity v žiadnom prípade neprispieva,“ vyhlásil Klaus.