Úvod Z DOMOVA Kolíková pretláča novelu Trestného zákona, podľa ktorej bude sex bez súhlasu znásilnením

Kolíková pretláča novelu Trestného zákona, podľa ktorej bude sex bez súhlasu znásilnením

Mária Kolíková. (Foto: archív)

Za znásilnenie by sa mohol považovať aj sexuálny styk bez súhlasu. Ministerstvo spravodlivosti SR to navrhuje v novele Trestného zákona. V súčasnosti je nevyhnutné dokázať vynakladanie aktívneho odporu obeťou alebo prítomnosť či hrozbu násilia.

„Sexuálny styk by mal za každých okolností prebiehať dobrovoľne. Požiadavka, aby v daných prípadoch prišlo k ‘donúteniu’, čo podľa výkladových komentárov k Trestnému zákonu predpokladá vynakladanie aktívneho odporu, nie je správna, keďže každá obeť reaguje na stresovú situáciu inak,“ argumentuje rezort spravodlivosti.

V novele navrhuje spojiť trestné činy znásilnenia a sexuálneho násilia do spoločného ustanovenia. Podľa ministerstva sa nejaví ako správna ani požiadavka, aby pre trestnosť takéhoto konania bolo nevyhnutné použiť násilie alebo jeho bezprostrednú hrozbu.

„Napríklad pri nerovnosti postavení páchateľa a obete či už z dôvodu nerovného postavenia žien a mužov alebo z dôvodu inej pozície autority, napríklad zamestnávateľa, môže byť buď bezprostredná hrozba rôzne vnímaná obeťou a páchateľom alebo ani nemusí existovať a napriek tomu dôjde k sexuálnemu násiliu,“ uvádza rezort v návrhu.

Navrhované zmeny víta občianske združenie Žena v tiesni. Zdôrazňuje, že sexuálny styk by mal byť za každých okolností dobrovoľný. „Definovanie trestného činu znásilnenia, ako je dnes v Trestnom zákone, vyžadujúce priame násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia, nie je v súlade s touto požiadavkou,“ povedala Barbora Ševčíková z OZ Žena v tiesni.

Trestná sadzba sa navrhuje od troch do ôsmich rokov. „Vyššia trestná sadzba v prípade skutočného použitia násilia, jeho hrozby alebo v prípade využitia bezbrannosti obete zostane zachovaná a oproti súčasnému nastaveniu neprichádza k zmene,“ dodalo ministerstvo s tým, že v tomto prípade by išlo o päť- až desaťročný trest.