Úvod Politika Lacko: KSI protestuje proti glorifikácii zaniknutého Československa

Lacko: KSI protestuje proti glorifikácii zaniknutého Československa

Historik Martin Lacko. (Foto: Jana Birošová)

Kongres slovenskej inteligencie (KSI) poskytol portálu napalete.sk vyhlásenie, v ktorom  protestuje proti glorifikácii Československa ako zaniknutého štátu. Autorom vyhlásenia je historik a 1. hovorca KSI Martin Lacko.

“V januári tohto roku sme si pripomenuli 25 rokov, teda štvrťstoročie od chvíle, keď sa Slovensko opäť stalo samostatným a suverénnym štátom na mape Európy i sveta. Za vznik slobodnej SR sa plnou váhou postavil aj KSI, ktorý od roku 1992 združoval národne zmýšľajúcu inteligenciu,” píše sa vo vyhlásení.

Kongres podľa Lacka preto cíti potrebu reagovať na javy, ktoré našu štátnosť aj po štvrťstoročí spochybňujú či marginalizujú. “Vyjadrujeme naše sklamanie nad tým, že ponad historickú skutočnosť obnovy slovenskej štátnosti a vzniku druhej Slovenskej republiky politické vedenie SR, štátne orgány i médiá prešli len okrajovo. Dátum štátnej nezávislosti je pritom v kultúrnom svete kľúčový,” upozorňuje Lacko.

“Zamlčuje, či dokonca kriminalizuje sa ďalší kľúčový medzník slovenského emancipačného vývoja, a to dosiahnutie autonómie Slovenska 6. októbra 1938. Vtedy si Slováci po prvýkrát konštituovali vlastnú národnú vládu i vlastný zákonodarný zbor.

Tomáš Garrigue Masaryk, prvý prezident Česko-Slovenskej republiky bol presadzovateľom ideológie čechoslovakizmu. Hlásal, že existuje iba jeden „československý národ“. (Foto: archív)

Namiesto toho sme prakticky celý rok 2018 svedkami osláv zaniknutého Československa. Vznik aj dejiny ČSR sa podávajú nekriticky, až glorifikačne, a to aj prostredníctvom RTVS, ktorá by už svojou podstatou verejnoprávnej inštitúcie mala podávať historické fakty objektívne a vyvážene a pri prezentácie histórie zohľadňovať slovenský národný zreteľ.

Pripomíname, že T. G. Masaryk a E. Beneš, napriek zakladateľským i povojnovým zmluvám, budovali ČSR od prvého dňa ako český štát s pripojením Slovenska. Štátnou ideológiou bol čechoslovakizmus. Odmietame oslavovať štát, ktorý Slovákov neuznával za národ, upieral ich prirodzené národné i sociálne práva, ktorého četníci strieľali do štrajkujúcich, a ktorý státisíce Slovákov vyhnal za prácou do cudziny.

Vyslovujeme svoj protest proti tomu, aby verejnoprávna RTVS ostentatívne ignorovala tradície zápasu o štátnu nezávislosť Slovenska, nespočetné snahy i obety slovenských vlastencov doma i v exile, ba dokonca očierňovala zakladateľské garnitúry Slovenskej republiky a oslavovala štát, ktorý sa pre Slovákov ukázal byť slepou uličkou vývoja,” uzatvára v mene KSI Martin Lacko.