Úvod Z DOMOVA Ľudovít Štúr vyhlásil pred 170 rokmi slovenskú nezávislosť 

Ľudovít Štúr vyhlásil pred 170 rokmi slovenskú nezávislosť 

Ľudovít Štúr. (Reprodukcia: archív)

Revolučný rok 1848 bol aj v slovenských dejinách slávnym rokom. V júli poprední predstavitelia slovenského národnopolitického hnutia začali pripravovať prvé ozbrojené povstanie Slovákov. Koncom augusta a začiatkom septembra sa všetci jeho hlavní organizátori stretli vo Viedni.

Keď asi 500-členný slovenský dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice, 19. septembra 1848 – teda pred 170 rokmi – vyhlásil Ľudovít Štúr na Myjave v mene Slovenskej národnej rady slovenskú nezávislosť. Vypovedal tak poslušnosť uhorskej vláde a jej miestnym vrchnostiam a vyzval slovenský ľud na celonárodné povstanie proti Maďarom.

„My v tomto slávnom okamžení sa za neodvislých od Maďarov vyhlasujeme, všetku poslušnosť maďarskému národu, jeho vláde vypovedáme! My povstávame proti ministerstvu maďarskiemu.

Maďari, použijúc vzbúr europejských, oborili sa na nášho spoločného kráľa a násilne vymohli od neho vládu maďarskú, to tak rečenô ministerstvo. Bolo nám predtým zle, ale pod ministerstvom maďarským stalo sa nám tisíc ráz horšie,” povedal vtedy pred dobrovoľníckym zborom, za prítomnosti Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a ďalších národných buditeľov Štúr.

Toto prvé vyhlásenie slovenskej nezávislosti je našom kalendári zaznamenaný ako pamätný deň založenia Slovenskej národnej rady. Tá však bola v skutočnosti založená o pár dní skôr na území Viedne. Napriek tomu ho poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zákonom č. 241 z roku 1993 vyhlásili za Deň vzniku SNR.

Róbert Švec. (Foto: Michaela Kolimárová)

“Celá vtedajšia uvedomelá generácia slovenského národa na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom obstála v dejinnej skúške. Obstála, pretože v dobe, keď pero nestačilo, chopili sa zbrane, aby sa mečom rozhodlo, či ešte ‘tyran Maďar’ bude vládnuť nad Slovákmi, alebo Slováci budú bojovať za svoje sväté práva.

Bez Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849 by dnes slovenský národ neexistoval,” povedal pri príležitosti 170. výročia historickej udalosti pre portál napalete.sk predseda Slovenského hnutia obrody Róbert Švec.

“V meruôsmych rokoch sa časť Slovákov spoliehala na pomoc Viedne, boli aj takí, čo si mysleli, že nám pomôže Budapešť a nakoniec sme zistili, že nás oklamala Viedeň aj Budapešť. A v tom je odkaz aj pre dnešné dni. Nemôžeme sa ako národ spoliehať ani na Brusel, ani na Moskvu. Musíme sa vždy v prvom rade spoliehať iba na vlastné sily, na našu vôľu a odhodlanie bojovať za naše práva, tak ako štúrovci,“ doplnil Švec.